Hotline (24 hours)

รีวิว ขอบคุณ หมอสหทัศ Tour Myanmar 28-29 Mar’ 23

วันนี้ นู๋JUB จะพาทุกคน Tour Myanmar 28-29 Mar’23 

พร้อมเดินทางท่องเที่ยวไปกับ นู๋JUB  ทัวร์เมียนมาร์ มูตลู สักการะสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ทั้ง 5 กันเลยนะคะ เงินเมียนมาร์ คือ จัตพม่า กันนะคะ

วัดพระเจดีย์พระเจ้างาทัตจี หรือ พระนั่งองค์ใหญ่ เยี่ยมชมความงามของศิลปวัฒนธรรมเมียนมาร์ สุดอลังการ พร้อมกราบนมัสการ หลวงพ่องาทัตจี ขนาดความสูง 14 เมตร เทียบเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัย ที่มีความประณีตงดงาม ทรงเครื่องแบบกษัตริย์เมียนมาร์สมัยมัณฑะเลย์ ประดิษฐานอยู่ในร่ม สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 สำหรับวิธีกราบไหว้ของชาวเมียนมาร์ คือ ผู้ชายนิยมกราบไหว้แบบนั่งยองๆ ส่วนผู้หญิงจะนั่งขัดสมาธิลงกับพื้น

ต่อมา นู๋JUB   นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศเมียนมาร์ อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเมียนมาร์ มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์ พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ 

เจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว เชื่อกันว่าตอนที่สร้างเจดีย์เศรษฐีชาวมอญได้ทำการอธิษฐานขอให้น้ำอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวันเต็มพื้นที่ และผู้ใดมาทำบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอให้ทำการค้าเจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่าการมาทำบุญกราบไหว้ ณ เจดีย์แห่งนี้ จะทำให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง

นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมียนมาร์และชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ “นัต” หรือวิญญาณเทพผู้คุ้มครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวเมียนมาร์ โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น “นัต” นั้น มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทำให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คนเบื้องหลัง ทำให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตที่มาคอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์องค์สำคัญ

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือ จ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้

สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวเมียนมาร์ เคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว 

การขอพร เทพกระซิบ ต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

วัดเจ๊าต่อจี หรือ วัดพระหินอ่อน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนสีขาวมันวาวทั้งก้อนโดยช่างฝีมือเมืองมัณฑะเลย์ โดยพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ!! ชาบูชาบู ซีฟู้ด

พัก โรงแรม Chatrium Royal Lake Yangon 

วิวตอนกลางคืนสวยมากๆค่ะ มองเห็น ไฟพระเจดีย์ชเวดากองที่สวยงามในย่างกุ้ง


รวมทัวร์ต่างประเทศ I แพคเกจเมียนมาร์ I ทัวร์เมียนมาร์ย่างกุ้ง I สิเรียม  I  ปี2566-2567 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ


ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่