Hotline (24 hours)

ทัวร์ลาว 3 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลางพระบาง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190061
น้ำตกตาดกวางสี, บินเช้า-กลับเย็น, บ้านช่างฆ้อง, วัดเชียงทอง, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนร
ภัตตาคาร
ช้อปปิ้ง ตลาดเช้า, ตลาดมืด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.