Hotline (24 hours)

ทัวร์ลาว 39 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ลาว หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ JUBB200656
หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว บ้านผานม ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห นาตกตาดกวงชี บายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า
ภัตตาคาร
ตลาดมืด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.

ทัวร์ลาว มหัศจจรย์ หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ JUBB191451
พระธาตุภูษี ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวงชี วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
ถนนข้าวเหนียว บ้านผานม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง มหัศจรรย์หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ JUBB200228
น้ำตกตาดกวางสี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน บ้านช่างไห พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง วัดใหม่ พระธาตุษูสี ใส่บาตรข้าวเหนียว วัดวิชุนราช บ้านผานม
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ JUBB200232
วัดพระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย พระธาตุภูษี วัดเชียงทอง พระราชวัง หอพระบาง วัดวิชุนราช
ถนนคนเดิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.