Hotline (24 hours)

ทัวร์ลาว 12 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ลาว หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ JUBB200656
หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตักบาตรข้าวเหนียว บ้านผานม ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห นาตกตาดกวงชี บายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า
ตลาดมืด
ภัตตาคาร
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.