Hotline (24 hours)

ทัวร์มาเลเซีย 85 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์มาเลเซีย FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB240054
อุทยานแห่งชาติ Penang Hill, ต้นตำหรับอาหาร STREET FOOD, วัดเค็ก ลก ซี, มัสยิดลอยน้ำ
วัดไชยมังคลาราม, อาคารที่สูงที่สุดในเมืองปีนัง, Queensbay Mall, เมืองจอร์จทาวน์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Firefly
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,599 บ.

ทัวร์มาเลเซีย COZY MALAYSIA GENTING KUL PUTRA 3D2N

รหัสทัวร์ superbholiday
เที่ยวชมเมืองในสายนั่งกระเช้า, CABLE CAR, CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN
SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, วัดถ้ำบาตู, วัดเทียนฮัว, PETRONAS TOWER, KLCC SURIA
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB240048
คาเมร่อนไฮแลนด์, GENTING HIGHLANDนั่งกระเช้า CABLE CAR, มัสยดิสีชมพู, ล่องเรือชมแม่น้ำมะละกา
น้ำตกอีสกานด้า, ตลาดเช้า, ไร่ชา, SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, วัดถ้ำชินสวี, วัดถ้ำบาตู, PETRONAS TOWER
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย MUNZ MALAYSIA SKYWORLD THEME PARK 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB240037
GENTING SKY WORLD THEME PARK, ชมเมืองในสายหมอนั่งกระเช้า CABLE CAR
SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, PUTRAJAYA, CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN, PETRONAS TOWER, KLCC SURIA, วัดถ้ำบาตู, วัดถ้ำชินสวี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,555 บ.

ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA SKYWORLD 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB240046
GENTING SKY WORLD THEME PARK, ชมเมืองในสายหมอนั่งกระเช้า CABLE CAR
SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, PUTRAJAYA, CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN, PETRONAS TOWER, KLCC SURIA, วัดถ้ำบาตู, วัดถ้ำชินสวี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 malindoair
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย GENTING HIGHLAND DISCOVERY 4D3N

รหัสทัวร์ JUBB240043
GENTING SKY WORLD THEME PARK, ชมเมืองในสายหมอนั่งกระเช้า CABLE CAR
SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, PUTRAJAYA, CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN, PETRONAS TOWER, KLCC SURIA, วัดถ้ำบาตู, วัดถ้ำชินสวี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N

รหัสทัวร์ JUBB240041
คาเมร่อนไฮแลนด์, GENTING HIGHLANDนั่งกระเช้า CABLE CAR, มัสยดิสีชมพู, ล่องเรือชมแม่น้ำมะละกา
น้ำตกอีสกานด้า, ตลาดเช้า, ไร่ชา, SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, วัดถ้ำชินสวี, วัดถ้ำบาตู, PETRONAS TOWER
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ DUOPLUS MALAYSIA SINGAPORE 4D3N

รหัสทัวร์ JUBB240055
ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน, GENTING HIGHLAND นั่งกระเช้า CABLE CAR, มัสยดิสีชมพู, GARDEN BY THE BAY, ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ
ไหว้พระเขีย้วแก้ว, SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, มารีน่าเบย์แซนด์, ถนนออร์ชาด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.