Hotline (24 hours)

ทัวร์รัสเซีย 66 พีเรียด จาก 21 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190810
โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเย, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สแปร์โร่ฮิลล์, สวนโคโลเมนสโกเย
ห้างสรรพสินค้ากุม, เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190659
สแปร์โร่ฮิลล์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, โบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์ทรินิตี้, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล
ถนนอารบัต, ตลาดอิสไมโลโว่
4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 24 ต.ค. 62
 Mahan Air
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.

ทัวร์มอสโคว์ 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190457
สแปร์โรว์ ฮิลล์(Sparrow Hills), จตัุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, สวน Zaryadye Park, สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่, โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, ระฆังพระเจ้าซาร์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร
ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้ากุม, ตลาดอิสมายลอฟสกี้, ถนนอารบัท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190808
สแปร์โร่ฮิลล์, โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเย, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, สวนโคโลเมนสโกเย
ภัตตาคาร
ถนนอารบัต, ห้างสรรพสินค้ากุม, ตลาดอิสไมโลโว่, ห้างยูโรเปียน มอล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190811
สแปร์โร่ฮิลล์, โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, พระราชวังเครมลิน, วิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเยปาร์ค, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดิน, สวนโคโลเมนสโกเย
ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้ากุม, ตลาดอิสไมโลโว่, ถนนอารบัต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190809
สวนโคโลเมนสโกเย, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเย, สแปร์โร่ฮิลล์, พิพิธภัณฑ์อวกาศ, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
ตลาดอิสไมโลโว่, ห้างสรรพสินค้ากุม, ห้างยูโรเปียนมอล, เบลาย่าดาช่าเอ้าเลท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190332
เนินเขาสแปร์โรว์, ละครสัตว์, สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จัตุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, VDNKh Expo park, วิหารเซนต์ซาเวียร์
ภัตตาคาร
ถนนอารบัต, ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET, ห้างสรรพสินค้ากุม
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190333
สแปร์โร่ฮิลล์, มหาวิทยลัยมอสโคว์, รัสเซี่ยนเซอร์คัส, สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่, โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, ระฆังพระเจ้าซาร์, ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ภัตตาคาร
ถนนอารบัท, ตลาดอิสมายลอฟกี้, ห้างสรรพสินค้ากุม, Shopping Mall Alexander Garden
4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. - 22 ต.ค. 62
 Emirates Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.

ทัวร์วันพ่อ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190773
พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จัตุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, แม่น้ำMoskva, โบสถ์โฮลีทรินิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, การแสดงละครสัตว์, สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์, วิหารเซนต์ซาเวียร์
ห้างสรรพสินค้ากุม, IZMAILOVO MARKET, ถนนอารบัต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 39,999 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190676
พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์, เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ, มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ภัตตาคาร
Outlet Village Pulkovo
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air Astana
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 21 โปรแกรม