Hotline (24 hours)

ทัวร์สิงค์โปร์ 73 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์สิงคโปร์ Smart Singapore Package 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ JUBB230851
เมอร์ไลอ้อน, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, Elephant Statue, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, โรงละครเอสเพลนาท, วัดพระเขี้ยวแก้ว, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, วัดซัมบาวัง, มารีน่า เบย์แซนด์, BUMBOAT, SKY HELIX, SENTOSA, FORT CANNING PARK, THE JEWEL CHANGI
เมอร์ไลอ้อน, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, Elephant Statue, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, โรงละครเอสเพลนาท, วัดพระเขี้ยวแก้ว, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, วัดซัมบาวัง, มารีน่า เบย์แซนด์, BUMBOAT, SKY HELIX, SENTOSA, FORT CANNING PARK, THE JEWEL CHANGI
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

รหัสทัวร์ JUBB231368
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

ZGSIN-2402SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์ พัก 4 ดาว

รหัสทัวร์ JUBB231369
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,990 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน (ฟรีเดย์ 1 วัน)

รหัสทัวร์ JUBB230217
การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์, น้ำพุแห่งความมั่นคง, สะพานเกลียวเฮลิกซ์, มารีน่า เบย์ แซนด์ส, โชว์น้ำพุSpectra light&water show, อุโมงต้นไม้, เมอร์ไลออน พาร์ค, วัดพระเขี้ยวแก้ว, น้ำพุจีเวล
ออร์ชาร์ด
บักกุ๊ตเต๋
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,990 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ Tasteful Singapore 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB230760
เมอร์ไลอ้อน, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, Elephant Statue, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, โรงละครเอสเพลนาท, วัดพระเขี้ยวแก้ว, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, วัดซัมบาวัง, มารีน่า เบย์แซนด์, BUMBOAT, SKY HELIX, SENTOSA, FORT CANNING PARK, THE JEWEL CHANGI
ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
ข้าวมันไก่, กระดูกหมูต้มยาจีน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ Well Comeback Singapore 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB230753
เมอร์ไลอ้อน, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, Elephant Statue, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, โรงละครเอสเพลนาท, วัดพระเขี้ยวแก้ว, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, วัดซัมบาวัง, มารีน่า เบย์แซนด์, BUMBOAT, SKY HELIX, SENTOSA, FORT CANNING PARK, THE JEWEL CHANGI
ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
ข้าวมันไก่, กระดูกหมูต้มยาจีน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.