Hotline (24 hours)

ทัวร์สิงค์โปร์ 621 พีเรียด จาก 14 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์สิงคโปร์ PKG TKT SLHOTEL 3 STAR JUL DEC 23

รหัสทัวร์ JUBB231667
เมอร์ไลอ้อน, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, Elephant Statue, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, โรงละครเอสเพลนาท, วัดพระเขี้ยวแก้ว, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, วัดซัมบาวัง, มารีน่า เบย์แซนด์, BUMBOAT, SKY HELIX, SENTOSA, FORT CANNING PARK, THE JEWEL CHANGI
เมอร์ไลอ้อน, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, Elephant Statue, ถนนอลิซาเบธวอล์ค, โรงละครเอสเพลนาท, วัดพระเขี้ยวแก้ว, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, วัดซัมบาวัง, มารีน่า เบย์แซนด์, BUMBOAT, SKY HELIX, SENTOSA, FORT CANNING PARK, THE JEWEL CHANGI
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ VALUE PACKED SINGAPORE

รหัสทัวร์ JUBB231692
เมอร์ไลอ้อน, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, คลากคีย์, HAJI LANE, UNIVERSAL STUDIO, THE JEWEL CHANGI
มาริน่า เบย์ แซน, ชมโชว์ Wonder Full Light, Fountain of wealth, วัดแขก, วัดเจ้าแม่กวนอิม, วัดพระเขีย้วแก้ว, ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
2 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,000 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB231687
เมอร์ไลอ้อน, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, คลากคีย์, HAJI LANE, UNIVERSAL STUDIO, THE JEWEL CHANGI
มาริน่า เบย์ แซน, ชมโชว์ Wonder Full Light, Fountain of wealth, วัดแขก, วัดเจ้าแม่กวนอิม, วัดพระเขีย้วแก้ว, ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ RESORT WORLD CRUISE SEASCAPES 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB240031
เมอร์ไลอ้อน, GARDEN BY THE BAY, Bumboat, Wonder Full Light, UNIVERSAL STUDIO, THE JEWEL CHANGI
วัดเจ้าแม่กวนอิม, ย่านคลากคีย์, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, Haji Lane, เกาะเซ็นโตซ่า, ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXPLORE UNLEASHED

รหัสทัวร์ JUBB240498
การ์เด้น บาย เดอะเบย์, คลากคีย์, ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, นั่งเรือ Bumboat, เมอร์ไลอ้อน, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
Fountain of wealth, มาริน่า เบย์ แซน, SONG FA BUK KUT TEH, ถนนออร์ชาด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Scoot Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK EARLY SINGAPORE

รหัสทัวร์ JUBB240495
วัดพระเขี้ยวแก้ว, THE JEWEL, ชมโชว์แสดง Garden Rhapsody, เมอร์ไลอ้อน
Cloud Forest, วัดเจ้าแม่กวนอิม,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE MUTELU EXCURSION

รหัสทัวร์ JUBB240496
เมอร์ไลอ้อน, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, ชมโชว์ Wonder Full Light
มาริน่า เบย์ แซน, Lian Shan Shuang Lin Temple
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

รหัสทัวร์ JUBB231368
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,990 บ.

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ DUOPLUS MALAYSIA SINGAPORE 4D3N

รหัสทัวร์ JUBB240055
ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน, GENTING HIGHLAND นั่งกระเช้า CABLE CAR, มัสยดิสีชมพู, GARDEN BY THE BAY, ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ
ไหว้พระเขีย้วแก้ว, SKY AVENUE COMPLEX, SKYTROPOLIS FUNLAND, มารีน่าเบย์แซนด์, ถนนออร์ชาด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์ TASTEFUL SINGAPORE 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB231691
Haji Lane, SkyHelix Sentosa, UNIVERSAL STUDIO, เมอร์ไลอ้อน, CHINATOWN
น้ำพุแห่งความั่งคั่ง, ช้อปปิ้งถนนอร์ชารด์, THE JEWEL CHANGI, Lau Pa Sat Food Center, การ์เด้น บาย เดอะเบย์, Bumboat Marina Bay Sand
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม