Hotline (24 hours)

ทัวร์ตุรกี 25 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY SUMMER

รหัสทัวร์ JUBB200225
ฮิบโปโดรม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส หมู่บ้านกรีกโบราณ คาราวานสไรน์ บอลลูน หมู่บ้านอวานอส หมู่บ้านของนกพิราบ
Bursa Silk Market ตลาดสไปซ์มาร์เกต
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 63
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 37,500 บ.

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY CLASSIC 2020

รหัสทัวร์ JUBB200218
ภูเขาเนมรุต สุเหร่าสีน้าเงิน พระราชวัง โดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส นครใต้ดิน Obruk lake
บสถ์เซนต์โซเฟีย จัตุรัสทักซิม อะดิยามา สะพานเซเวอรัน เมืองโบราณอาเซเมีย สุสานคาราคูซ มาลัตยา ไคซีรี่ คัปปาโดเจีย หมูบ้านอวานอส คัปปาโดเกีย เมืองคอนยา เมืองปามุคคาเล่ หมู่บ้านออตโตมัน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Agora
ภัตตาคาร
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 45,999 บ.

ทัวร์ตุรกี อนาโตเลีย AMAZING TURKEY ANATOLIA ทัวร์ตุรกีตะวันออกอนาโตเลีย

รหัสทัวร์ JUBB200215
พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก ถ้ำอับราฮัม เมืองซานลิอุรฟา พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต NUMRUT CRATER LAKE
กาซิแอนเทป เมืองฮาร์ราน ซานลิอุรฟา สะพานเซเวอรัน เมืองโบราณอาเซเมีย สุสานคาราคูซ เมืองดิยาบาเคอร์ กาแพงเมือง เมือAni Site Historyงมาร์ดิน เมืองดารา เมืองฮาซานคีฟ ทะเลสาบวาน เกาะอัคคาม่า ปราสาทวาน เมืองโดกุเบยาซิต เทือกเขาอารารัท เมืองคารส์
ภัตตาคาร
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 49,995 บ.

ทัวร์ตุรกี กรีซ AMAZING TURKEY GREECE

รหัสทัวร์ JUBB200212
ล่องเรือสาราญทะเลเอเจียน เกาะพัตมอส เกาะครีต ซานโตรินี่ ตุรกี
เกาะซานโตรีนี่ (ค้างคืนบนเรือ) หมู่บ้านเอีย เมืองธีร่า เมืองฮโครโพลิส วิหารพาเธนอน เกาะมิโคโนส คูซาดาซี คอนย่า สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ ตลาดสไปซ์
ภัตตาคาร
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 69,999 บ.