Hotline (24 hours)

ทัวร์ตุรกี 46 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล บูร์ซาร์ ชานัคคาเล่ อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเกีย อังคาร่า 8วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190590
เมืองบูร์ซ่าร์, เมืองชานัคคาเล่, เมืองอิซเมียร์, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, เมืองคัปปาโดเกีย, กรุงอังคาร่า, กรุงอิสตันบูล
ภัตตาคาร
ย่านทักซิม สแควร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190392
นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์, เมืองโบราณ ทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu, สัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา, การแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
ภัตตาคาร
ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 30,900 บ.

ทัวร์ตุรกี 10วัน 7คืน

รหัสทัวร์ JUBB190521
โรงงานเครื่องหนัง, เมืองโบราณเอเฟซุส, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โรงงานเซรามิค, ร้านจิวเวอร์รี่, สุสานอตาเติร์ก, มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซา, สุสานสีเขียว, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ช่องแคบบอสฟอรัส, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.

ทัวร์ตุรกี 8วัน 6คืน

รหัสทัวร์ JUBB190655
มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ปราสาทปุยฝ้าย, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์, โรงงานผลิตเครื่องหนัง
4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 26 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.

ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ JUBB190697
สุเหร่าสีน้ำเงิน, พระราชวังทอปกาปึ, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น, ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ, โรงงานทอพรม, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ระบำหน้าท้อง, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม, หุบเขาอุซิซาร์, ช่องแคบบอสฟอรัส
ร้านขนม, โรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 32,999 บ.

ทัวร์ตุรกี 8วัน 6วัน

รหัสทัวร์ JUBB190657
ทะเลสาบเกลือ, นครใต้ดิน, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, โรงงานเครื่องประดับ, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองคูซาดาซี, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, โรงละครอะโครโปลิส, วิหารเอสเคลปิออน, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
โรงงานผลิตเครื่องหนัง
4 ดาว
เดินทางช่วง
18 ต.ค. - 25 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.

ทัวร์ตุรกี ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย

รหัสทัวร์ JUBB190452
ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, นครใต้ดินไคมัคลึ, นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ชมปามุคคาเล่, ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส, ชมเมืองโบราณทรอย, ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” , วิหารเซนต์โซเฟีย, ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน, ฮายาโซฟีอา, จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด, ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ชมพระราชวังทอปกาปิ
ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์, สไปซ์มาร์เก็ต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 34,900 บ.

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 9วัน 6คืน

รหัสทัวร์ JUBB190605
สุสานอตาเติร์ก, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เมืองเกอเรเม, หุบเขาอุซิซาร์, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, พระราชวังโดลมาบาเช่, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม, สุเหร่าเซนต์โซเฟี ย, อุโมงคเ์ก็บน้า เยเรบาทัน, พระราชวังทอปกาปึ, ทัวร์ปีใหม่, ปีใหม่
ภัตตาคาร
ตลาดสไปซ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 35,777 บ.

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินภายใน 2 ขา ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่

รหัสทัวร์ JUBB190389
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ปามุคคาเล่, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน, ฮายาโซฟีอา, จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด, องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ไร่สตรอว์เบอร์รี่
ภัตตาคาร
ช้อปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์, สไปซ์มาร์เก็ต
5 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ย. - 29 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.

ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190165
อิสตันบูล, เทศกาลทิปลิป, สุเหร่าสีน้ำเงิน, โบสถ์เซนต์โซเฟีย, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, เมืองเนมรุต, สะพานเซเวอรัน, เมืองโบราณอาเซเมีย, สุสานคาราคูซ, ชมพระอาทิตย์ตก ภูเขาเนมรุต, นครใต้ดิน, หมูบ้าอวานอส, คัปปาโดเกีย, พระราชวังโดลมาบาห์เช่
ภัตตาคาร
เมืองคอนยา, Obruk lake, เมืองปามุคคาเล่, หมู่บ้านออตโตมัน, โรงงานเครื่องหนัง, ช้อปปิ้ง สไปซ์มาร์เกต, แกรนด์บาซาร์
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 48,950 บ.