Hotline (24 hours)

ทัวร์เกาหลี 427 พีเรียด จาก 26 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เกาหลี 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190422
พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง, สะพานกระจกแก้ว, เกาะนามิซูวอน,ป้อมปราการฮวาซอง, นั่งรถไฟหัวมังกร, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ศูนย์เครื่องสำอาง, ทงแดมุน, ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ, พระราชวังถ๊อกซู, หมู่บ้านเกาหลีโบราณ, วัดโชเกซา, ศูนย์สาหร่าย, ย่านฮงแด, เมียงดง, ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง, ศูนย์พลอยแอมเมทิส, ซุปเปอร์มาเก็ต
หมูย่างเกาหลี, ไก่ตุ๋นโสม
ตลาดทงแดมุน, ย่านเมียงดง, ย่างฮงแด
เดินทางช่วง
 Eastar Jet
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190554
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, สวนดอกไม้สี่ฤดู, โซลทาวเวอร์, ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน, หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง, พระราชวังเคียงบกกุง
ไก่ตุ๋นโสม
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง, เมียงดงสตรีทฟู้ด, ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท, ซุปเปอร์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์เกาหลี โซล 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190552
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์, ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เกาหลี, วัดโชเกชา, ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง, โบสถ์มย็องดง, ศูนย์สมุนไพรเกาหลี, โรงงานเจียระไนพลอยสีม่วงอเมทิส, ภูเขานำซาน, หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์, พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, สวนฮานึล,
ดิ้วตี้ฟรี, เมียงดง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 11,889 บ.

เกาหลี ยงอิน โซล

รหัสทัวร์ JUBB190408
โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA, ป้อมปราการฮวาชอง, เรียนรู้วิธีการทําคิมบับข้าวห่อสาหร่าย, สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล, SEOUL SKY TOWER, ศูนย์สมุนไพร โสม, คอสเมติค, ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู, ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสม, หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก, พลอยอเมทิส, ดิวตี้ฟรี
บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ตลาดเมียงดง
4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
 Thai AirAsia
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190551
สะพานแขวนคัมอักซาน, วัดโชเกซา, สวนสนุก LOTTE WORLD, ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี, ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน, พระราชวังเคียงบกกุง โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส, เมียงดงสตรีทฟู้ด
บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ล้อตเต้ ดิวตี้ฟรี, ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์เกาหลี อินชอน อาซาน โซล 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190556
หมู่บ้านวฒันธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน, อันซอง ฟาร์มแลนด์, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, โบสถ์มย็องดง, โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส, หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์, มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา, พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง,
ภัตตาคาร
ดิวตี้ฟรี, เมียงดง, ศูนย์รวมเครื่องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี, พระราชวังถ็อกซูกุง,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์เกาหลี อินชอน โซล 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190558
ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ, เกาะนามิ, ซอรัค, อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน, วัดชินฮึงซา, เมืองยงอิน, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, พระราชวังถ็อกซูกุง, ภูเขานัมซาน, หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์, โบสถ์มย็องดง, ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง, ศูนย์สมุนไพรเกาหลี, โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส, พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, สะพานแขวนมาจังโฮซู,
ภัตตาคาร
ดิวตี้ฟรี, เมียงดง, ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง, ร้านละลายเงินวอน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,889 บ.

ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190489
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, สวนศิลปะ ANYANG ART PARK, โรงเรียนสอนทำกิมจิม, ชุดฮันบก, ศูนย์สมุนไพร, พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, หมู่บ้านบุกชอนฮันอก, พระราชวังถ็อกซูกุง, ทัวร์วันอาสาฬหบูชา, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ศูนย์รวมเครื่องสำอาง, ช็อปปิ้งย่านฮงแด, ศูนย์โสม, ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส, ดิวตี้ฟรี, ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
3 ดาว
เดินทางช่วง
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์เกาหลี โซล โซล 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190597
วัดจินกวานซากรุงโซล, หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง, ล็อตเตเวิลด์, ศูนย์โสม, หอคอยกรุงโซล, ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู
จิมทัค, ชาบู
ตลาดฮงแด, ตลาดเมียงดง, กิมโป เอ้าท์เล็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Jin Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์ โซล 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190599
เกาะนามิ, หอคอยกรุงโซล, วัดพงอึนซา, ล็อตเตเวิลด์, หมู่บ้านบุกชอนฮันอก, โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
บลูโกกิ หมูผัดซอส
ตลาดฮงแด, ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี, ตลาดเมียงดง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Jin Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 26 โปรแกรม