Hotline (24 hours)

ทัวร์อินโดนีเซีย 11 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์..บาหลี มนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี

รหัสทัวร์ JUBB220602
มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต, บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul, ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์, สนุกสนานที่บาหลีสวิงค์ , ชมทัศนียภาพที่งดงามของภูเขาไฟบาตูร์
สวนวิษณุ, วัดอูลูวาตู, ปุราทามันอายุน, บาหลีสวิงค์, วัดบราตัน, วิหารทานาต์ลอต, หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก, วัดเทมภัคสิริงค์, หมู่บ้านคินตามณี, ภูเขาไฟบาตูร์, ทะเลสาบบาตูร์, ปุราเบซากิห์, วัดเบซากิห์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.