Hotline (24 hours)

ทัวร์อินโดนีเซีย 23 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

ZDPS06 เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์] 3D2N

รหัสทัวร์ JUBB191144
เยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท ชมประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ดินเนอร์ซีฟู๊ดบาหลี ณ หาดจิมบารัน พักดี 4 ดาว
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ZDPS07 เกาะสวรรค์บาหลี [ซาลามัต...บาหลี] 4D3N

รหัสทัวร์ JUBB191154
เยือนดินแดนอัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย เกาะบาหลี สุดโรแมนติกดินเดอร์ชมพระอาทิตย์ตกดิน หาดจิมบารัน ชมระบำบารองแดนซ์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารกลางทะเล ทานาล็อต และวัดหลวง เบซากีห์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ZDPS10 เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์]

รหัสทัวร์ JUBB191274
สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ชมวิหารกลางทะเลและวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมความงามประตูสวรรค์"ฮันดาราเกท" เช็คอินสุดชิค ณ จุดถ่ายรูปรังนก พิเศษ...ซีฟู้ดสไตบ์บาหลีหาดจิมบารัน !!
4 ดาว
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 62
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ZDPS08 เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก สวรรค์บนดิน] 4D2N

รหัสทัวร์ JUBB191222
เกาะสวรรค์ บาหลี เที่ยวคุ้ม พักดี 4 ดาว สัมผัสมนต์เส่นห์แห่งเมืองบาหลี ชมวิหารทานาล็อต วิหารหลวงเบซากีห์ วิหารเทมภัคสิริงค์ ชมโชว์สุดตื่นตาบารองแดนซ์ ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินชายหาดจิมบารัน เช็คอินจุดชมวิว และถ่ายรูปรังนก วานากิรี ฮิลส์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้าเที่ยว บาหลี

รหัสทัวร์ JUBB190430
บาหลี, จิมบารัน, บารองแดนซ์, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, คินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต, ทัวร์วันแม่, วันแม่
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ZDPS09 เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า]

รหัสทัวร์ JUBB191275
สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ชมวิวภูเขาไฟ พร้อมถ่ายรูปสุดชิคประตูสวรรค์ "เลมปูยางค์" เยื่อนพระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา ความงามแห่งศิลปะสไตล์บาหลี เช็คอินแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปรังนก พิเศษ...ชมโชว์คะชักสุดตื่นตาตื่นใจ และดินเนอร์ซีฟู๊ดหาดจิมบารัน พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน !!
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190757
เกาะนูซา เปนิดา, บาร๊องแดนซ์, หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก, วัดบราตัน, นาข้าวขั้นบันได, ประตูฮันดารา, วัดเทมภัคสิริงค์, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเบซากิห์, สวนน้ำตีร์ตากังกา, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณา
ภัตตาคาร
ตลาดปราบเซียน
3 ดาว
เดินทางช่วง
26 พ.ย. - 30 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.