Hotline (24 hours)

ทัวร์อินโดนีเซีย 60 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี SUPERB BALI PRIME เม.ย. - มิ.ย.

รหัสทัวร์ JUBB200389
เกาะบาหลี บาหลี สวิงค์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทือกเขาคินตามณี
ภัตตาคาร
หาดจิมบารัน วัดเบซากีย์ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ วิหารทานาล้อต วิหารอูลูวาตู Garuda Wisnu ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ZDPS11 อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์]

รหัสทัวร์ JUBB200564
สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ถ่ายรูปสุดชิคกับซุ้มประตูสวรรค์แห่งวิหารเลมปูยางค์พร้อมฉากหลังภูเขาไฟอากุงสุดยิ่งใหญ่ ชมวัดกลางน้ำปุราอูลันดานูบราตันที่สุดความงามแห่งบาหลี ชำระล้างร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บ่อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณเทมภัคสิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์อ่ินโดนีเซีย มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี

รหัสทัวร์ JUBB200298
บารองแดนซ์ วัดบราตัน นาขั้นบันได วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเลมปูยางค์ ภูเขาไฟบาตูร์ บาหลีสวิงค์
อาหารทะเลชายหาดจิมบารัน
ตลาดปราบเซียน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี

รหัสทัวร์ JUBB200297
อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ปุราเบซากิห์ สวนน้ำตีร์ตากังกา บาหลีสวิงค์
อาหารทะเลริมหาดจิมบารัน
ตลาดปราบเซียน
4 ดาว
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 6 เม.ย. 63
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 19,900 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี บินดี

รหัสทัวร์ JUBB200300
อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี ปุราเบซากิห์
อายหารทะเลหาดจิมบารัน
ตลาดปราบเซียน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.