Hotline (24 hours)

ทัวร์นิวซีแลนด์ 50 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์นิวซีแลนด์ 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190719
เขาอีเดน, สะพานฮาร์เบอร์,หอคอยสกาย ทาวเวอร์, หมู่บ้านฮอบบิท, โรโตรัว, ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี, อะโกรโดม,เมืองเทาโป-ทะเลสาบเทาโป, น้ำตกฮูก้า, เมืองไวโตโม่, ถ้าไวโตโม่, อ็อคแลนด์
ภัตตาคาร
ถนนควีนสตรีทมอลล์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Malaysia Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 51,999 บ.

KIWI_02 NORTH ISLAND (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190222
ชมเมืองแฮมิลตัน, อ๊อคแลนด์, หมู่บ้านฮอบบิท, โรโตรัว, การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี, อโกรโดม, การตัดขนแกะ, เรนโบว์ สปริง ,เทาโป, น้ำตกฮูก้า, ถ้ำหนอนเรืองแสง, เขาอีเดน,
ภัตตาคาร, พิเศษ ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์
สกายทาวเวอร์, ช้อปปิ้งถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 81,900 บ.

KIWI_03 SOUTH ISLAND [TSS-AKA] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190223
ไคร้สท์เชิร์ช, แอชเบอร์ตัน, ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูคากิ, ครอมเวลล์, ควีนส์ทาวน์, ล่องเรือกลไฟโบราณ, ชมทะเลสาบวาคาทีปู, วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ, ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว, แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก, การกระโดดบันจี้ BUNGY JUMP, พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 93,900 บ.

KIWI_04 SOUTH ISLAND [MFM-AKA] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190224
ควีนส์ทาวน์, ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท, อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์, ครอมเวลล์, ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูคากิ, แอชเบอร์ตัน, ไคร้สท์เชิร์ช, ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว, แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
การกระโดดบันจี้จัม, การเล่นเรือเร็ว, นั่งกระเช้ากอนโดล่า, ช้อปปิ้ง ณ เมืองแอชเบอร์ตัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 97,900 บ.

KIWI_05 SOUTH ISLAND [MFM-KAI] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190225
ควีนส์ทาวน์, ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท, อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์, ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูคากิ, ครอมเวลล์, แอชเบอร์ตัน, ไคร้สท์เชิร์ช, ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 97,900 บ.

KIWI_06 SOUTH ISLAND [MFM-FOX] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190226
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 97,900 บ.

KIWI_07 SOUTH & NORTH ISLAND [TSS-FOX] (9D7N)

รหัสทัวร์ JUBB190227
ควีนส์ทาวน์, ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า, ล่องเรือกลไฟโบราณ, ชมการตัดขนแกะ, ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์, นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์, ไคร้สท์เชิร์ช, โรโตรัว, อโกรโดม, เรนโบว์สปริงซ์, ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ช้อปปิ้งถนนควีนส์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 112,900 บ.

ทัวร์นิวซีแลนด์ เหนือใต้ 9วัน 7คืน

รหัสทัวร์ JUBB190612
โอ๊คแลนด์, โรโตรัว, อะโกรโดมฟาร์ม, เรนโบว์สปริง, หมู่บ้านเมารี, ถ้ำหนอนเรืองแสง, ไครส์เชิร์ช, รถไฟสายทรานส์อัลไพน์, อาเธอร์พาสส์, ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ, ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์, อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์, ทะเลสาบวาคาติปู, ควีนส์ทาวน์, น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค, ควีนส์ทาวน์, มิลเลอร์เลค, ช่องแคปมิลฟอร์ด, ล่องเรือชมฟยอร์ด, ควีนส์ทาวน์, โอ๊คแลนด
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 121,000 บ.