Hotline (24 hours)

ทัวร์นิวซีแลนด์ 21 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

KIWI_01 PROMOTION NORTH ISLAND (6D4N)

รหัสทัวร์ JUBB190219
ชมเมืองอ๊อคแลนด์, แฮมิลตัล, ฮอบบิตัน(มาทามาท่า), TE PUIA, เมารีโชว์, โรโตรัว, ล่องเรือ LAKELAND QUEEN
ภัตตาคาร บุฟเฟต์
น้ำตกฮูก้า, ช้อปปิ้งถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

PROKIWI_11(TG) PROMOTION SOUTH ISLAND [TSS] (6D4N)

รหัสทัวร์ JUBB190112
ไคร้สท์เชิร์ช, แอชเบอร์ตัน, ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูคากิ, ครอมเวลล์, ควีนส์ทาวน์, ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์, ชมการเล่นเรือเร็ว, ล่องเรือกลไฟโบราณ, ชมทะเลสาบวาคาทีปู, วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ
พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อปสเตอร์
พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่, ช้อปปิ้ง ณ เมืองไคร้สท์เชิร์ช
4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 62
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 72,900 บ.

KIWI_02 NORTH ISLAND (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190222
ชมเมืองแฮมิลตัน, อ๊อคแลนด์, หมู่บ้านฮอบบิท, โรโตรัว, การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี, อโกรโดม, การตัดขนแกะ, เรนโบว์ สปริง ,เทาโป, น้ำตกฮูก้า, ถ้ำหนอนเรืองแสง, เขาอีเดน,
ภัตตาคาร, พิเศษ ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์
สกายทาวเวอร์, ช้อปปิ้งถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

KIWI_03 SOUTH ISLAND [TSS-AKA] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190223
ไคร้สท์เชิร์ช, แอชเบอร์ตัน, ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูคากิ, ครอมเวลล์, ควีนส์ทาวน์, ล่องเรือกลไฟโบราณ, ชมทะเลสาบวาคาทีปู, วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ, ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว, แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก, การกระโดดบันจี้ BUNGY JUMP, พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 91,900 บ.

KIWI_04 SOUTH ISLAND [MFM-AKA] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190224
ควีนส์ทาวน์, ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท, อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์, ครอมเวลล์, ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูคากิ, แอชเบอร์ตัน, ไคร้สท์เชิร์ช, ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว, แซลม่อน ฟาร์ม
เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
การกระโดดบันจี้จัม, การเล่นเรือเร็ว, นั่งกระเช้ากอนโดล่า, ช้อปปิ้ง ณ เมืองแอชเบอร์ตัน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 95,900 บ.

KIWI_05 SOUTH ISLAND [MFM-KAI] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190225
ควีนส์ทาวน์, ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท, อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์, ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูคากิ, ครอมเวลล์, แอชเบอร์ตัน, ไคร้สท์เชิร์ช, ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 95,900 บ.

KIWI_06 SOUTH ISLAND [MFM-FOX] (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB190226
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 95,900 บ.

KIWI_07 SOUTH & NORTH ISLAND [TSS-FOX] (9D7N)

รหัสทัวร์ JUBB190227
ควีนส์ทาวน์, ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า, ล่องเรือกลไฟโบราณ, ชมการตัดขนแกะ, ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์, นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์, ไคร้สท์เชิร์ช, โรโตรัว, อโกรโดม, เรนโบว์สปริงซ์, ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ช้อปปิ้งถนนควีนส์
4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ส.ค. - 18 ส.ค. 62
 Thai Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 110,800 บ.