Hotline (24 hours)

ทัวร์นิวซีแลนด์ 75 พีเรียด จาก 16 โปรแกรม

Loading...

นิวซีแลนด์ เหนือ New Zealand (NORTH)

รหัสทัวร์ JUBB200550
โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี เรนโบว์สปริง อะโกรโดมฟาร์ม ชมสาธิตการตัดขนแกะ เตาโป มาตามาตา หมู่บ้านฮอบบิท อ๊อคแลนด์
อาหารพื้นเมืองฮาหงิ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 58,900 บ.

KIWI_01 PROMOTION NEW ZEALAND NORTH ISLAND 6D4N

รหัสทัวร์ JUBB200051
ชมเมือง - เมืองแฮมิลตัน - ชมบ้านฮอบบิท เมืองมาทามาท่า - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี TE PUIA - การแสดงโชว์เมารี - เมืองโรโตรัว - ทะเลสาบโรโตรัว - เรนโบว์สปริง - ชมโชว์ตัดขนแกะอโกโดม - ทะเลสาบเตาโป - น้ำตกฮูก้า - ล่องเรือ Lakeland Queen - อิสระช้อปปิ้งเมืองอ๊อคแลนด์
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
บ้านฮอบบิท( HOBBIT HOLES) - ล่องเรือ Lakeland Queen - ช้อปปิ้ง NEW MARKET และ VICTORIA MARKET
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ New Zealand (SOUTH)

รหัสทัวร์ JUBB200544
ล่องเรือชมปลาวาฬ ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ
กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
ครอมเวลล์ ไคร้สเชิร์ช
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 74,500 บ.

KIWI_02 NORTH ISLAND 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190905
ชมเมืองแฮมิลตัน - ชมบ้านฮอบบิท เมืองมาทามาท่า - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี(TE PUIA) - การแสดงโชว์เมารี - เมืองโรโตรัว - ทะเลสาบโรโตรัว - เรนโบว์สปริง - ชมโชว์ตัดขนแกะอโกโดม - ทะเลสาบเตาโป - น้ำตกฮูก้า - ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) - ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - เขาอีเดน - อ๊อคแลนด์ - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง - พิเศษ! ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว
พิเศษ! ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว
ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) - อ๊อคแลนด์ สกายทาวเวอร์
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

SONGKRAN FESTIVAL SPECIAL NORTH ISLAND (7D5N)

รหัสทัวร์ JUBB200071
ชมเมืองแฮมิลตัน, หมู่บ้านฮอบบิท, โรโตรัว, การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี, ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต, ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES), ชมเมืองอ๊อคแลนด์, เขาอีเดน, ช้อปปิ้ง
รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี, ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว, บุฟเฟต์ ณ หอคอยสกายทาวเวอร์
ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 16 เม.ย. 63
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ New Zealand (SOUTH)

รหัสทัวร์ JUBB200547
ล่องเรือชมปลาวาฬ ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ กระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
ครอมเวลล์ ไคร้สเชิร์ช
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 82,500 บ.

KIWI_03 SOUTH ISLAND [TSS-AKA] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190906
ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะวอเตอร์พีคฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดลา - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – อิสระช้อปปิ้ง - ควีนส์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว-ล่องเรือชมปลาโลมา-ไคร้เชิร์ท-พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท - พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ - เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรือกลไฟโบราณ - ล่องเรือชมปลาโลมา
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.

KIWI_04 SOUTH ISLAND [MFM-AKA] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190907
เมืองควีนส์ทาวน์ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – นั่งกระเช้ากอนโดล่า - ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว-ล่องเรือชมปลาโลมา-ไคร้เชิร์ท-พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท - เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - ล่องเรือชมปลาโลมา
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.

KIWI_05 SOUTH ISLAND [MFM-KAI] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190908
เมืองควีนส์ทาวน์ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - นั่งกระเช้ากอนโดล่า - เมืองผลไม้ครอมเวลล์ – แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เมืองไคร้สเชิร์ท
เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ - ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท - เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรือชมปลาวาฬ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.

KIWI_06 SOUTH ISLAND [MFM-FOX] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190909
ไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - เมืองฮาส - ชมทะเลสาปวานากา - โลกปริศนา PUZZLING WORLD - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์ - ชมเมืองโฮกิติกะเมืองแห่งหยก- นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลก
เมนูพิเศษ!กุ้งล็อปสเตอร์ - เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลก
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม