Hotline (24 hours)

ทัวร์นิวซีแลนด์ 8 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

KIWI_02 NORTH ISLAND 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190905
ชมเมืองแฮมิลตัน - ชมบ้านฮอบบิท เมืองมาทามาท่า - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี(TE PUIA) - การแสดงโชว์เมารี - เมืองโรโตรัว - ทะเลสาบโรโตรัว - เรนโบว์สปริง - ชมโชว์ตัดขนแกะอโกโดม - ทะเลสาบเตาโป - น้ำตกฮูก้า - ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) - ชมเมืองอ๊อคแลนด์ - เขาอีเดน - อ๊อคแลนด์ - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง - พิเศษ! ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว
พิเศษ! ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว
ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) - อ๊อคแลนด์ สกายทาวเวอร์
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 81,900 บ.

KIWI_03 SOUTH ISLAND [TSS-AKA] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190906
ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ชมการตัดขนแกะวอเตอร์พีคฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดลา - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – อิสระช้อปปิ้ง - ควีนส์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว-ล่องเรือชมปลาโลมา-ไคร้เชิร์ท-พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท - พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ - เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรือกลไฟโบราณ - ล่องเรือชมปลาโลมา
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 93,900 บ.

NEW YEAR SOUTH ISLAND (TSS-FOX) 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190915
ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
พิเศษ!! นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดลา // เมนูกุ้งล็อบเตอร์+เป๋าฮื้อทะเล เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ร่วมนับถอยหลัง COUNT DOWN ต้อนรับสู่ปีใหม่ ปี 2020 ที่นิวซีแลนด์นี้เป็นการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ที่แรกของโลก ให้ท่านได้ชมการจุพลุที่ริมทะเลสาบวาคาทีปู
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 96,900 บ.

KIWI_04 SOUTH ISLAND [MFM-AKA] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190907
เมืองควีนส์ทาวน์ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว – นั่งกระเช้ากอนโดล่า - ครอมเวลล์ –แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองอะคารัว-ล่องเรือชมปลาโลมา-ไคร้เชิร์ท-พิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่
ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท - เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - ล่องเรือชมปลาโลมา
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 97,900 บ.

KIWI_05 SOUTH ISLAND [MFM-KAI] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190908
เมืองควีนส์ทาวน์ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - เมืองควีนส์ทาวน์ - แอร์โร่ว์ทาวน์ - ผ่านชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – ผ่านชมการเล่นเรือเร็ว - นั่งกระเช้ากอนโดล่า - เมืองผลไม้ครอมเวลล์ – แซลม่อนฟาร์ม – เมืองทไวเซิล - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - เมืองไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เมืองไคร้สเชิร์ท
เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์ - ทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค + เล่นลูท - เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรือชมปลาวาฬ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 97,900 บ.

KIWI_06 SOUTH ISLAND [MFM-FOX] 7D5N

รหัสทัวร์ JUBB190909
ไคร้สเชิร์ท - แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - เมืองฮาส - ชมทะเลสาปวานากา - โลกปริศนา PUZZLING WORLD - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์ - ชมเมืองโฮกิติกะเมืองแห่งหยก- นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลก
เมนูพิเศษ!กุ้งล็อปสเตอร์ - เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ล่องเรืออุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ - ชมธารน้ำแข็งฟ็อกกลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลก
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 97,900 บ.

10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ JUBB191068
ท้องถิ่น, จีน
อ๊อคแลนด์, หมู่บ้านฮอบบิท, โรโตรัว, ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี, น้ำพุร้อนไวโอ ทาปุ, ดันนีดิน, ปราสาทลาร์นัค, นั่งรถไฟ Taieri Railway, ควีนส์ทาวน์, มิลฟอร์ดซาวน์, ยอดเขาโคโรเน็ท, แอร์โร่ทาวน์, อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก, ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัส, เทคาโป, แอชเบอร์ตัน, ไคร์สท์เชิร์ช, ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 8คืน / เริ่มเพียง 129,900 บ.