Hotline (24 hours)

ทัวร์มาเก๊า 96 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB190543
วัดอาม่า, ซากโบสถ์เซนต์ปอล, จตุรัสเซนาโด้, เดอะเวนีเชียนมาเก๊า, เดอะปารีเชียนมาเก๊า, สาวงามหวีหนี่, วัดผู่โถว, วัดกวนอู, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูห่านย่าง
ตลาดใต้ดินกงเป่ย, ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, โรงงานเครื่องประดับ, ร้านหยก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,998 บ.

ทัวร์มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190482
มาเก๊า, จูไห่, สวนหยวนหมิงหยวน, ชมโชว์วัฒนธรรมจีน, เมืองฮ่องกง, วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานเครื่องประดับ, เมืองเซินเจิ้น, วัดกวนอู, ศูนย์สมุนไพรจีน, หล่อหวู่, หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China, หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ศิลปะวัฒนะธรรม, ถนนคู่รัก, สาวงามหวีหนี่, วัดผู่โถว, เมืองมาเก๊า, วัดอาม่า, ซากโบสถ์เซนต์ปอล, จตุรัสเซนาโด้, เดอะปารีเซียน
ห่านย่าง
ตลาดใต้ดินกงเป่ย, ร้านหยก, ร้านยางพารา, ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
3 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB190545
วัดกวนอู, ร้านครีมไข่มุก, ร้านหยก, หมู่บ้านลี่เจียง, ถนนคู่รัก, สาวงามหวีหนี่, วัดผู่โถว, วัดอาม่า, ซากโบสถ์เซนต์ปอล, จตุรัสเซนาโด้, เดอะเวนีเชียนมาเก๊า, รีพลัสเบย์, วัดแชกงหมิว, ถนนซุปเปอร์สตาร์
ห่านย่าง
ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, จิมซาจุ่ย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Egyptair
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,989 บ.

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ลันเตา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190541
กระเช้านองปิง 360 องศา, วัดพระใหญ่โปหลิน, วัดกวนอู, ถนนคู่รัก, วัดผู่โถว, วัดอาม่า, ซากโบสถ์เซนต์ปอล, จตุรัสเซนาโด้, เดอะเวนีเชียนมาเก๊า, รีพลัสเบย์, วัดหวังต้าเซียน
ภัตตาคาร เมนู เป่าฮื้อ
ซิตี้เกทเอาท์เล็ท, หล่อหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ร้านหยก, จิมซาจุ่ย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Hong Kong Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB190729
วัดโป่วหลิน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, สะพานชิงหม่า, VICTORIA PEAK, ชายหาดรีพัลส์เบย์, เจ้าแม่กวนอิม, สะพานต่ออายุ, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก, วัดหวังต้าเซียน, A SYMPHONY OF LIGHTS, สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วิหารเซนต์ปอล, THE PARISIAN MACAO, THE VENETIAN MACAU
DUTY FREE
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190740
วัดโป่วหลิน, หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน, สวนหยวนหมิงหยวน, ถนนคู่รัก The Lover’s Road, วัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, วิหารเซนต์ปอล, THE PARISIAN MACAO, หาดรีพัลส์เบย์, เจ้าแม่กวนอิม, วัดแชกงหมิว, โรงงานจิวเวอร์รี่, ร้านหยก
เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
CITYGATE OUTLET MALL ช้อปปิ้งหลอหวู่, DUTY FREE
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ขนมด้วง CANTON FAIR ครั้งที่ 126 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (NX)

รหัสทัวร์ JUBB190595
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา งานแฟร์ที่นักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด ครั้งที่ 125 แถมเที่ยวมาเก๊า
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่าง
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126 เข้าชมงาน 2 วัน ทัวร์มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์พอล ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์ THE VENETIAN
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air Macau
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.