Hotline (24 hours)

ทัวร์มาเก๊า 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ฮ่องกง 4 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น BY HX 4D2N

รหัสทัวร์ JUBB240715
ถนนคู่รัก, ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่, วัดผู่โถว
ร้านหยก ร้านยา ร้านผ้าไหมหรือยางพารา, เมืองเซินเจิ้น, ตลาดหล่ออู่
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Hong Kong Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.