Hotline (24 hours)

ทัวร์พม่า 62 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์พม่า ไหว้พระ 4 วัดดัง

รหัสทัวร์ JUBB190410
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ,
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 4,499 บ.

ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด

รหัสทัวร์ JUBB190359
เจดีย์ไจ๊เข้า, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตาทาวน์, เจดีย์สุเล, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์กาบาเอ, เจดีย์กะส่าน, เจดีย์เมียตซอนินเนือง, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ชาบูชิบุฟเฟต์
ตลาดสก็อต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL

รหัสทัวร์ JUBB190411
เจดีย์ไจ๊เข้า, พระเจดีย์เยเลพญา, นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ, เจดีย์สุเล, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์กาบาเอ, เจดีย์ไจ๊กะส่าน , เจดีย์เอ่งต่อหย่า, เจดีย์เมียตซอนินเนือง, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ภัตตาคาร
ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.

ทัวร์พม่าโปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

รหัสทัวร์ JUBB190354
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตะทาวน์, พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุมุเตา, เจดีย์ชเวมอดอว์, วัดไจ๊คะวาย
กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
ตลาดสก๊อต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินหรูอยู่ 5 ดาว ย่างกุ้ง ชเวดากอง อินทร์แขวน

รหัสทัวร์ JUBB190350
ย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนชเวตาเลียว, พระธาตุอินทร์แขวน , ทัวร์วันแม่, วันแม่
กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่, ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,500 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน

รหัสทัวร์ JUBB190352
พระเจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุมุเตา, เจดีย์ชเวดากอง, วัดไจ๊คะวาย, ทัวร์พม่าวันแม่, วันแม่
กุ้งแม่น้ำเผา, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
ตลาดสก๊อต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ3 มหาบูชาสถาน

รหัสทัวร์ JUBB190360
วัดไจ้คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระธาตุอินทร์แขวน, พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, พระเจดีย์เยเลพญา, ทัวร์พม่าวันแม่, วันแม่
กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่, สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, ชาบูชิ
ตลาดสก๊อต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190413
ทะเลเจดีย์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยัน, จีนั่งรถกลบัสู่มัณฑะเลย, หมู่บ้านมิงกุน, เจดยี์มิงกุน, ล่องแม่นํ้าอิระวดี, ระฆงัมิงกุนพระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบง็, มัณฑะเลย
เมนูกุ้งเผา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ลองแม่น้ำอิระวดี มิงกุน

รหัสทัวร์ JUBB190363
สะพานไม้อูเบ็ง, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, พระราชวังมัณฑะเลย์, มัณฑะเลย์ฮิลล์, ล่องแม่น้ำอิระวดี, เจดีย์มิงกุน, ทัชมาฮาลพม่า, ทัวร์วันแม่, วันแม่
กุ้งเผา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

รหัสทัวร์ JUBB190356
สะพานไม้อูเบ็ง, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, พระราชวังมัณฑะเลย์, เจดีย์ชเวสิกอง, เจดีย์มิงกุน, ทัชมาฮาลพม่า, วัดกุโสดอ, ทัวร์พม่าวันแม่, วันแม่
กุ้งแม่น้ำ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม