Hotline (24 hours)

ทัวร์พม่า 33 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์พม่ามิงกะลาบา... พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน

รหัสทัวร์ JUBB220714
เมืองย่างกุ้ง, พระเทพทันใจ, พระเทพกระซิบ, มหาเจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
กุ้งแม่น้าเผาตัวใหญ่, กุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB220646
ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมแม่น้ำสะโตง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ
ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ๊ปุ่น แม่น้ำสะโตง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ, กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB220647
ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ชมพระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง ชมแม่น้ำสะโตง ชมเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเทพทันใจและเทพกระซิบ
ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ๊ปุ่น แม่น้ำสะโตง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ, กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB220606
พิเศษ นั่งกระเช้าไฟฟ้ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน, สักการะ3 มหาบูชาสถาน, ขอพรูนัตโบโบหรือพรเทพทันใจ, พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ณ เมื่องย่างกุ้ง, พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน, อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 มื้อ
พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุมุเตา, ตลาดสก๊อต, เจดีย์โบตะทาวน์, บุฟเฟ่ต์, พรเทพทันใจ
5 ดาว
เดินทางช่วง
 NOK Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,899 บ.