Hotline (24 hours)

ทัวร์พม่า 11 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ลองแม่น้ำอิระวดี มิงกุน

รหัสทัวร์ JUBB190363
สะพานไม้อูเบ็ง, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, พระราชวังมัณฑะเลย์, มัณฑะเลย์ฮิลล์, ล่องแม่น้ำอิระวดี, เจดีย์มิงกุน, ทัชมาฮาลพม่า, ทัวร์วันแม่, วันแม่
กุ้งเผา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

Meng1: ย่างกุ้ง - อินเล (พักกลางน้ำ) - ขอพร 9 วัด

รหัสทัวร์ JUBB190872
พักกลางน้ำ เมืองอินเล (Maldives at Myanmar) ขอพร 9 วัด...เพื่อความสิริมงคล เจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ-เทพกระซิบ / เจดีย์กาบาเอ / พระนอนตาหวาน / วัดพระเขึ้ยวแก้ว วัดพระหินอ่อน / วัดชเวยันเป / วัดแมวกระโดด / วัดพระบัวเข็ม ล่องเรือชมวิถีชีวิต...โดยใช้เท้าพายเรือ ของชาวอินเล
อาหารไทย...สไตล์พม่า...ที่ไม่ควรพลาดในการลิ้มลอง
ชมหัตถกรรมสินค้าผ้าทอใยบัว...สวนผักลอยน้ำ....เมืองอินเล ช้อปปิ้ง...ตลาดสก็อต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.