Hotline (24 hours)

ทัวร์โมรอคโค 14 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์โมรอคโค 10วัน 7คืน

รหัสทัวร์ JUBB190598
สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5, ป้อมอูไดยะ, เมืองเชฟเชาเอิน, เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส, เมืองเฟซ, ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟซ, ชุมชนชาวยิว, เขาวงกตอันซับซ้อนแห่งเมดิน่าเมืองเฟซ, เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย, น้ำพุธรรมชาติ, สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2, สุเหร่าโคเราวีน, ย่านเครื่องหนัง, หุบเขาดาเดส, ทะเลทรายซาฮาร่า, โอเอซิส, ป้อมทาเริท, จัตุรัสกลางเมือง, มัสยิดคูตาเบีย, สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน, พระราชวังบาเฮีย, สวนจาร์ดีน มาจอแรล,
ภัตตาคาร
Outlet Casablanca
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

ทัวร์โมรอคโค ปีใหม่ 10วัน 7คืน

รหัสทัวร์ JUBB190498
เมืองแทนเจียร์, ช่องแคบยิบรอลตาร์, นครสีฟ้า เชฟชาอูน, เมืองเชฟชาอูน, เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส, ประตูบับมันซู, เมืองเฟส, เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย, เมืองอิเฟรน, เมอร์ซูก้า, สวนจาร์ดีน มาจอแรล, สุเหร่าหลวงและพระราชวังหลวงท, ทัวร์ปีใหม่2020, ทัวร์ปีใหม่2563, ทัวร์โมรอคโคปีใหม่
ภัตตาคาร
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 70,900 บ.

ทัวร์โมรอคโค แกรนด์ 12 วัน 9 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190497
เมืองสีขาว , เชฟชาอูน, ป้อมอูดายา(Oudayas Fortress), เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส, ประตูบับมันซู, (The Royal Palace), เมืองเฟส, มาราเกช (Marakesh), ชมป้อมปราการ Skala de laville, เมืองเอลจาดีด้า, ทะเลทรายซาฮาร่า, ทัวร์ปีใหม่โมรอคโค, ทัวร์วันพ่อ, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์โมรอคโคปีใหม่, ทัวร์ปีใหม่2563
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
12วัน 9คืน / เริ่มเพียง 82,900 บ.

ทัวร์โมรอคโค คาซาบลังก้า เอซาเวร่า 11วัน 9คืน

รหัสทัวร์ JUBB190814
ป้อมปราการเมือง, พระราชวังบาเฮีย, สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน, จัตุรัสกลางเมือง, สวนจาร์ดีน, มาจอแรล, มัสยิดคูตูเบีย, ป้อมทาเริท, เมเดอร์ซาบูอิมาเนีย, น้ำพุธรรมชาติ, สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน, บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ, ประตูบับมันซู, ช่องแคบยิบรอลต้า, สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2, โบถส์คริสเตียน, ป้อมไอดูยะ, สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
ตลาดเก่า, ย่านเครื่องเทศ
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 Qatar Airways
11วัน 9คืน / เริ่มเพียง 89,600 บ.