Hotline (24 hours)

ทัวร์ภูฎาน 23 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ภูฏานพาโร ทิมพู พูนาคา

รหัสทัวร์ JUBB240616
พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุธ, พาโรซอง, ตาชิโชซอง, ป้อมซิมโตคาซอง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, สะพานแขวนไม้ทอดผ่านข้ามแม่น้ำ, National Memorial Chorten, วัดชิมิลาคัง, ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน, สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน
3 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 26 พ.ค. 67
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 69,899 บ.

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

รหัสทัวร์ JUBB240685
พิชิตยอดเขา วัดทักซัง, ชมการแสดงพื้นเมือง, พาโร, ทิมพู
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, วัดชิมิลาคัง, พูนาคาซอง, พระศรีสัจธรรม, ห้องสมุดแห่งชาติ
3 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 26 พ.ค. 67
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 69,899 บ.

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

รหัสทัวร์ JUBB240686
สักการะมหาเจดีย์แห่งศรัทธา, พูนาคาซอง, พิชิตยอดเขา วัดทักซัง, ชมการแสดงพื้นเมือง
National Memorial Chorten, โดชูลาพาส, วัดชิมิลาคัง, สวนสัตว์แห่งชาติ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 69,899 บ.