Hotline (24 hours)

ทัวร์ในประเทศไทย 31 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62

รหัสทัวร์ JUBB190300
ตึกไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, ร้านสร้อยเจอมาเนียม
ภัตตาคาร, เสี่ยวหลงเปา, อาหารจีนซีฟู๊ด
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์เกาหลี บินตรงเชียงใหม่ HKS-7C53-CA02 HAPPY KOREA SEORAKSAN บินตรง เชียงใหม่ UPDATE 27/04/62

รหัสทัวร์ JUBB190305
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน, วัดชินฮึงซา, ซอรัคซาน, กรุงโซล, ศูนย์โสมเกาหลี, พระราชวังเคียงบ็อค, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE, ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู, ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ
เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี, สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ คล้ายกับสุกี้ยากี้, เมนูปลาย่างเกาหลี, เมนูโอซัมบุลโกกิ, เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้, เมนูจิมดัก JIMDAK
ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี, ย่านฮงแด, HONG-IK STREET
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Jeju Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,876 บ.