Hotline (24 hours)

ทัวร์อียิปต์ 21 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ JUBB220285
อเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ ระบำหน้าท้อง สุเหร่าโมฮัมเม็ด ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
ตลาดข่าน
บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Egyptair
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 31,888 บ.

ทัวร์อียิปต์ MAGIC CAIRO EGYPT

รหัสทัวร์ JUBB220413
เที่ยวชมมหาปิรามิด, เที่ยวเมืองอเล็กซานเดรีย, ชมป้อมปราการซิทาเดล, ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย, เที่ยวชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี, เดินตลาดข่านเอลคาลีลี, ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์, รับประทานบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์
มหาปิรามิด, เมืองเมมฟิส, เมืองอเล็กซานเดรีย, สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์, ตลาดข่านเอลคาลีลี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Egyptair
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 31,888 บ.

ทัวร์อียิปต์ ตำนานแห่งไคโร-อเล็กซานเดรีย

รหัสทัวร์ JUBB220536
ชมมหาปิรามิด แห่งกีซ่า, แวะถ่ายรูปปิรามิดขั้นบันได, เที่ยวชมเมืองอเล็กซานเดรีย, ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย, รับประทานบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์, เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
มหาปิรามิด, เมมฟิส, ปีรามิดขั้นบันได, อเล็กซานเดรีย, ป้อมปราการซิทาเดล, หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย, เสาปอมเปย์, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์, สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี, ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส, โรงงานผลิตหัวน้ำหอม, ตลาดข่าน เอล-คาลิลี
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Oman Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,988 บ.

ทัวร์อียิปต์ Egypt Grand Nile Cruise 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ JUBB220286
ชมมหาวิหารอําบูซิมเบล ล่องเรือสำราญ พักค้างคืนบนเรือสำราญ นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู ชมหุบผากษัตริย์ ชมวิหาร ฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน
พีระมิดขั้นบันได มหาพีระมิด สฟิงค์ กีซ่า โรงงํานผลิตหัวน้ำหอม สวนพฤกษศาสตร์ วิหารลักซอร์ มหาวิหารคาร์นัค พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ตลาดข่านเอลคาลีลี
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Egyptair
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 51,888 บ.

ทัวร์อียิปต์ ELEGANT OF EGYPT

รหัสทัวร์ JUBB220408
ล่องเรือสำราญในแม่น้ำไนล์, ชมกรุงไคโร, ชมมหาพีระมิด, ช้อปปิ้งตลาดข่าน ลีลี่, ขี่ม้าเพื่อชมเมืองโบราณเอ็ดฟู
เมืองซัคคาร่า, พีรามิดโจเซอร์, เมืองเมมฟิส, พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส, มหาพีรามิดกีซ่า, พิพิธภัณฑ์อียิปต์, มัสยิดซุลต่าน ฮาซซาน, มัสยิดอิบันตูลูน, ตลาดข่าน ลีลี่, ถนนมุยส์, หุบผากษัตริย์, วิหารฟาโรห์แฮตเซปซุต, แม่น้ำไนล์, มหาวิหารคาร์นัค, วิหารลักซอร์, วิหารเอ็ดฟู, วิหารคอมออมโบ, เขื่อนอัสวาน
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ก.ย. - 9 ต.ค. 65
 Egyptair
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.