Hotline (24 hours)

ทัวร์อินเดีย 114 พีเรียด จาก 20 โปรแกรม

Loading...

ZGDEL-22046E อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี

รหัสทัวร์ JUBB220492
อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู "ฮาวามาฮาล" อนุสรณ์แแห่งความรัก "ทัชมาฮาล" พิเศษ!! นั่งรถจิ๊บ มื้อพิเศษ!! อาหารไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ZGBOM-2201SL มุมไบ ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ

รหัสทัวร์ JUBB220595
ที่สุดแห่งชื่อเสียง ที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ นาทีนี้สายมูต้อง มูพระพิฆเนศเท่านั้น ปูเน่ สถานที่สถิตองค์พระพิฆเนศ เช็คอินมุมไบ "ลอนดอนแห่งอินเดีย" แถมฟรี!! ร่ม Let's go รวมผู้เชี่ยวชาญแนะนำสักการะบูชาพระพิฆเนศตลอดทริป รวมประกันการเดินทางและสุขภาพ ชมโรงแรมหรูในนครมุมไบ ดื่มด่ำกับความงดงาม "Shivaji"
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย มุมไบ ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ

รหัสทัวร์ JUBB220603
สักการะเทวสถานศรีมยุเรศวร, สักการะเทวสถานจินดามณี, สักการะเทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์, สักการะองค์พระแม่ลักษมีทองคำ
มุมไบ, ประตูสู่อินเดีย, โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace”, สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี, โมเรกาวน์, วัดศรีโมเรศวา, วัดศรีจินดามณี, เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์, วัดศรีวิฆเนศวา, วัดศรีวรัทวินายัก, วัดสิทธิวินายัก, วัดพระแม่ลักษมี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB220620
พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง, อนุสรณ์สถานแห่งความรัก สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน, ชมพระอาทิตย์ขึ้นสัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้า, ท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท, ชมป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท, ชมความสวยงามของพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท
เมืองอัครา, ทัชมาฮาล, ประตูเมืองอินเดีย, ตลาดพื้นเมืองจันปาท, อัครา ฟอร์ท, กุตับมีนาร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย เติมบุญ อุ่นใจ 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ JUBB220505
ทัวร์เส้นทางธรรมะ, ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดไทย, ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน, ล่องแม่น้ำคงคา, ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู, ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา
เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, สังฆาราม, ปาวาลเจดีย์, คันธเจดีย์, กุสินารา, เกสริยาสถูป, วิหารมายาเทวี, พาราณสี, ธัมเมกขสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ, พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา, สถูปพุทธคยา, บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา
3 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 18 ก.ค. 65
 Indigo Air
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ JUBB220553
เที่ยวชมวัดป่ามหาวัน, เที่ยวชมปรินิพพานสถูป, ชมมกุฎพันธเจดี, ล่องแม่น้ำคงคาชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู, นมัสการสถูปพุทธคยา
วัดป่ามหาวัน, สังฆาราม, ปาวาลเจดีย์, เกสริยาสถูป, ปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดี, วิหารมายาเทวี, ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่, พาราณสี, ธัมเมกขสถูป, พิพิธภัณฑ์สารนาถ, วัดพุทธนานาชาติ, สถูปพุทธคยา, สัตตมหาสถาน, พระมหาโพธิ์เจดีย์, เสาพระเจ้าอโศก, บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ส.ค. - 17 ส.ค. 65
 Indigo Air
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 20,999 บ.

ZGDEL-22016E แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม

รหัสทัวร์ JUBB220473
ปังไม่ไหวสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย อากาศดี วิวเลิศ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด พิเศษ!! พักบ้านเรือ 1 คืน ชมความงามสวนดอกไม้โมกุล แถมฟรี!! ประกันเดินทาง และประกันสุขภาพ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,990 บ.

ZGDEL-22066E แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน

รหัสทัวร์ JUBB220527
ปังไม่ไหวสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย อากาศดี วิวเลิศ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด พิเศษ!! พักบ้านเรือ 3 คืน ชมความงามสวนดอกไม้โมกุล แถมฟรี!! ประกันเดินทาง และประกันสุขภาพ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,990 บ.

ZGDEL-22076E แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม พักบ้านเรือ 3 คืน EP.2

รหัสทัวร์ JUBB220568
ปังไม่ไหวสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย อากาศดี วิวเลิศ หนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด พิเศษ!! พักบ้านเรือ 3 คืน ชมความงามสวนดอกไม้โมกุล แถมฟรี!! ประกันเดินทาง และประกันสุขภาพ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,990 บ.

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม พักบ้านเรือ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB220621
แวะชมสวนแอปเปิ้ล, นั่งกุลมาร์คกอนโดล่ากระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก, ล่องเรือชมตลาดเช้าชมบรรยากาศของตลาดน้ำ, ลงเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสุดโรแมนติก, ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
ทะเลสาบดาล สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท พาฮาลแกม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Indigo Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 26,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม