Hotline (24 hours)

ทัวร์อินเดีย 100 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม

Loading...

ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]

รหัสทัวร์ JUBB191440
ตะลุยเมืองชัยปุระ ฮาวามาฮาล มนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี

รหัสทัวร์ JUBB190380
เขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน, วัดเวฬุวันมหาวิหาร, วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา, สังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา, วัดมหาโพธิ์
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี

รหัสทัวร์ JUBB191449
วัดเวฬุวันมหาวิหาร ชมสังเวชนียสถานสารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี วัดมหาโพธิ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ZDEL05 อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]

รหัสทัวร์ JUBB191442
อินเดีย ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ตะลุยเมืองชัยปุระ นมัสการพระพิฆเนศ ฮาวามาฮาลแห่งอินเดีย อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ 4วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB190691
พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท, พระราชวังกลางน้ำจาร์มาฮาล, เบียร์ล่ามันเดียร์, วัดพระพิฆเณศโมติดุงกริ, พระอาทิตย์ตกดินที่ป้อมไทเกอร์ ป้อมนราห์การห์, ประตูปาตริกา, อัลเบิร์ตฮอลล์, พระราชวังหลวง“City Palace”, หอดูดาวจันตาร์มันตาร์, พระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal” วันที่ 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 63 กรุณาสอบถามราคา
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

INDIA JAIPUR TAJ MAHAL 5D3N BY WE

รหัสทัวร์ JUBB190922
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศอินเดีย เมืองชัยปุระ วันสองของการเดินทาง เมืองชัยปุระ-ป้อมปราการแอมเบอร์-บ่อน้ำ PANNA MEENA KA KUND-พระราชวังกลางน้ำ JAL MAHAL-พระราชวังซิตี้พาเลซ-พระราชวังแห่งสายลมHAWA MAHAL วันที่สามของการเดินทาง เมืองชัยปุระ-เมืองอัครา – ฟาติปุร์สิครีเมืองหลวงแห่งอัครา วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองอัครา–ทัชมาฮาล-ป้อมอัครา-เมืองชัยปุระ-อนุสรณ์สถานแห่งอิติมัธอุดเดาลา วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองชัยปุระ-สนามบินสุวรรณภูมิ
3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 62
 Thai Smile Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 25,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ JUBB190418
พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา, เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ, ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี, เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก, เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์, เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก, มหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

ZDEL06 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ฮัดช่า]

รหัสทัวร์ JUBB191443
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น'ทัชมาฮาล' สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามที่พาฮาลแกม ล่องเรือทะเลสาบดาล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,999 บ.

ZDEL08 อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ทิวลิปพราวเสน่ห์]

รหัสทัวร์ JUBB191444
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย ไฟล์ทสวยไปเช้า-กลับดึก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เดลลี ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค โซนามาร์ค 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190689
หมู่บ้านพาฮาแกม, กุลมาร์ค, เคเบิลคาร์เฟส 1, กราเซียนํ้าแข็งโซนามาร์ค, สวนโมกุล, สวนนิชาท, จามามัสยิด “Jama Masjid”, ทัชมาฮาล, พระราชวังอัคราฟอร์ด
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Spice Jet
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม