Hotline (24 hours)

ทัวร์จอร์แดน 7 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จอร์แดน MARVELOUS JORDAN เยือนแหล่งอารยธรรมโบราณ 7 วัน

รหัสทัวร์ JUBB190253
เรือท้องกระจก, ทะเลทรายวาดิรัม, น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์, ภูเขาคาซารี, เมืองเพตรา, มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์, กรุงอัมมาน, ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม, วิหารเทพีอาร์เทมิส, ทะเลเดดซี, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส
ภัตตาคาร, พิเศษ !!! อาหารพื้นเมือง ชาวเบดูอิน BBQ บุฟเฟต์
โบสถ์กรีกออโธดอกซ์, ถนนคาร์โด, น้ำพุใจกลางเมือง, โรงละครโรมัน, ช้อปปิ้ง CITY MALL
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.

ทัวร์จอร์แดน ดินแดนฟ้าจรดทราย เมืองในเทพนิยายเพตรา 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190278
ทะเลสาบเดดซี, ปราสาทเครัค, เพตรา, ทะเลทรายวาดิรัม, ภูเขาคาซารี, ลงเรือแล่นทะเลแดง, วิหารเฮอร์คิวลิส, ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน, วิหารเทพีอาร์เทมิส
ภัตตาคาร
ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน, ซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน, ช้อปปิ้งกรุงอัมมาน
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 75,900 บ.