Hotline (24 hours)

ทัวร์ยุโรป 501 พีเรียด จาก 102 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ตุรกี แฟนตาสติก 9วัน 6คืน

รหัสทัวร์ JUBB190653
สุสานอตาเติร์ก, ทะเลสาบเกลือ, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, โรงงานเครื่องประดับ, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, โรงละครอะโครโปลิส, วิหารเอสเคลปิออน, พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สไปซ์บาซาร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.

ทัวร์ตุรกี อิสตัลบูล บูร์ซาร์ ชานัคคาเล่ อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเกีย อังคาร่า 8วัน 4คืน

รหัสทัวร์ JUBB190590
เมืองบูร์ซ่าร์, เมืองชานัคคาเล่, เมืองอิซเมียร์, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, เมืองคัปปาโดเกีย, กรุงอังคาร่า, กรุงอิสตันบูล
ภัตตาคาร
ย่านทักซิม สแควร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์ตุรกี 8วัน 6คืน

รหัสทัวร์ JUBB190655
มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ปราสาทปุยฝ้าย, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาร์, โรงงานผลิตเครื่องหนัง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ทัวร์อังกฤษ สบายกระเป๋า 6วัน 3คืน UPDATE 17/06/62

รหัสทัวร์ JUBB190515
จัตุรัสทราฟัลก้าร์, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, พระราชวังบัคกิ้งแฮม, สะพานมิลเลนเนียม, โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Royal Brunei Airlines
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190392
นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์, เมืองโบราณ ทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu, สัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”, อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา, การแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
ภัตตาคาร
ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 30,900 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190659
สแปร์โร่ฮิลล์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, โบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์ทรินิตี้, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล
ถนนอารบัต, ตลาดอิสไมโลโว่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Mahan Air
6วัน 3คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190810
โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, โบสถ์ทรินิตี้, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ถนนอารบัต, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเย, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สแปร์โร่ฮิลล์, สวนโคโลเมนสโกเย
ห้างสรรพสินค้ากุม, เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 30,999 บ.

ทัวร์ตุรกี 10วัน 7คืน

รหัสทัวร์ JUBB190521
โรงงานเครื่องหนัง, เมืองโบราณเอเฟซุส, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองคัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โรงงานเซรามิค, ร้านจิวเวอร์รี่, สุสานอตาเติร์ก, มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซา, สุสานสีเขียว, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ช่องแคบบอสฟอรัส, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 31,900 บ.

ทัวร์ตุรกี 8วัน 6วัน

รหัสทัวร์ JUBB190657
ทะเลสาบเกลือ, นครใต้ดิน, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิค, โรงงานเครื่องประดับ, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, เมืองคูซาดาซี, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, วิหารอะโครโปลิส, โรงละครอะโครโปลิส, วิหารเอสเคลปิออน, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
โรงงานผลิตเครื่องหนัง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.

ทัวร์มอสโคว์ 6วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190457
สแปร์โรว์ ฮิลล์(Sparrow Hills), จตัุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, สวน Zaryadye Park, สถานีรถไฟใต้ดิน, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่, โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, ระฆังพระเจ้าซาร์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร
ภัตตาคาร
ห้างสรรพสินค้ากุม, ตลาดอิสมายลอฟสกี้, ถนนอารบัท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 102 โปรแกรม