Hotline (24 hours)

ทัวร์ดูไบ 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์ Dubai 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 28,900

รหัสทัวร์ JUBB190394
ไบมอลล์, น้ำพุแห่งดูไบหรือน้ำพุเต้นระบำ, ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BurjKhalifa, มัสยิด GRAND MOSQUE , Heritage Village , พระราชวังชีค, สุเหร่าจูไมร่าห์, บุรจญ์อัลอาหรับ, หมู่เกาะต้นปาล์ม
อมิเรตส์มอลล์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.