Hotline (24 hours)

ทัวร์ไต้หวัน 436 พีเรียด จาก 36 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

รหัสทัวร์ JUBB200447
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,900 บ.

HTP-XW53-S01 HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ UPDATE 24/01/2020

รหัสทัวร์ JUBB200423
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน,วัดพระถังซัมจั๋ง
ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,876 บ.

HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ UPDATE 24/01/2020

รหัสทัวร์ JUBB200424
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,876 บ.

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

รหัสทัวร์ JUBB191203
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

รหัสทัวร์ JUBB191256
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา TAIWAN SAKURA

รหัสทัวร์ JUBB200229
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว วัดเทียนหยวน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทจง เมืองไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
เมนูซีฟูดเหย่หลิว เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

รหัสทัวร์ JUBB200231
บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซาจั๋ง ตึกไทเป 101
บุฟเฟต์ชาบู หม้อไฟไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา
หนานโถว วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์GERMANIUMและปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์เครื่องสาอาง ตลาดปลา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

รหัสทัวร์ JUBB190952
จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,899 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

รหัสทัวร์ JUBB200236
อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูปลาประธานาธิบดี
วัดพระถังซาจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ร้านใบชา ไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2]

รหัสทัวร์ JUBB191437
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม