Hotline (24 hours)

ทัวร์ไต้หวัน 139 พีเรียด จาก 19 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

รหัสทัวร์ JUBB200447
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,600 บ.

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

รหัสทัวร์ JUBB200650
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 7,200 บ.

HTP-XW53-V02 HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ UPDATE 24/01/2020

รหัสทัวร์ JUBB200424
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,876 บ.

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

รหัสทัวร์ JUBB191256
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

รหัสทัวร์ JUBB200231
บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซาจั๋ง ตึกไทเป 101
บุฟเฟต์ชาบู หม้อไฟไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา
หนานโถว วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์GERMANIUMและปะการังแดง ถนนคนเดินซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์เครื่องสาอาง ตลาดปลา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

รหัสทัวร์ JUBB200236
อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมนูปลาประธานาธิบดี
วัดพระถังซาจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ร้านใบชา ไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

รหัสทัวร์ JUBB200441
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

รหัสทัวร์ JUBB200242
ตึกไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง วัดพระถังซำจั๋ง
บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า
วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Cool

รหัสทัวร์ JUBB200224
เมืองไทเป เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจี๊ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง วัดจงไถ่ฉานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน เหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101
ชิมชา เมนูปลาประธานาธิบดี เมนูพิเศษนึ่งจรรกพรรดิ์ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ดิวตี้ฟรี ตลาดซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

ZTPE59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]

รหัสทัวร์ JUBB191355
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 19 โปรแกรม