Hotline (24 hours)

ทัวร์ไต้หวัน 323 พีเรียด จาก 35 โปรแกรม

Loading...

ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

รหัสทัวร์ JUBB191203
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

รหัสทัวร์ JUBB191256
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ZTPE11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต]

รหัสทัวร์ JUBB191125
บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.

ZTPE11 ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลทส์โก ตัวพ่อสุดฮิต EP.2]

รหัสทัวร์ JUBB191441
บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,878 บ.

ทัวร์ไตหวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB190713
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจัง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค, วัดหลงซาน, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ๋ว, ตึกไทเป101, ทัวร์ปัใหม่, ปีใหม่
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนทมารเ์ก็ต, ตลาดซเีหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

รหัสทัวร์ JUBB190952
จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,899 บ.

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2]

รหัสทัวร์ JUBB191437
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]

รหัสทัวร์ JUBB191127
เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป๋า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,878 บ.

ZTPE59 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]

รหัสทัวร์ JUBB191355
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.

ทัวร์ไตหวัน TAIWAN 5D3N

รหัสทัวร์ JUBB191458
เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไท่จง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว เมืองจิ่วเฟิ้น เมืองไทเป ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมMIYAHARA ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต GLORIAOUTLET ถนนโบราณจิ่วเฟิ้น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 35 โปรแกรม