Hotline (24 hours)

ทัวร์ไต้หวัน 311 พีเรียด จาก 25 โปรแกรม

Loading...

VZTPE9 TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ

รหัสทัวร์ JUBB231468
ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
เมนูพระกระโดดกำแพง,
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

VZTPE11 TAIWAN TAIPEI SUNMOON LAKE 4D2N

รหัสทัวร์ JUBB231579
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา,ลอยโคมซื่อเฟิ่น,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนาวโถว 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB231467
ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูหนาว,นั่งรถไฟปองปอง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ZGTPE-2324VZ ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว

รหัสทัวร์ JUBB231038
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ทและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,990 บ.

ทัวร์ใต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ JUBB231510
ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรปูกับตึกไทเป101 ไหวข้ อพร
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านสายรุ้ง, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง, ตลาดไถจง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

ทัวร์ใต้หวัน Pink Season

รหัสทัวร์ JUBB231513
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง, ปล่อยโคมลอยซือเฟิน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้ง ย่าานซีเหมินติง ตลาดไถจง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,888 บ.

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

รหัสทัวร์ JUBB231076
ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

รหัสทัวร์ JUBB231077
แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ปั่นเรียวไบท์ แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์ JUBB231405
กิจกรรมทำพายสับปะรด, ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง, ปั่นเรียลไบค์, ปล่อยโคมลอย, ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี, ล่องเรือทะเลสาป, แช่น้ำแร่, ถ่ายรูปตึกไทเป101
หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซั่มจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านชาอู่หลง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, ร้านเจอเมเนี่ยม, วัดหลงซาน, ถนนโบราณสือเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น, ท่าเรือหลากสีเจิ้นปิน
เมนูปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, ชาบูชาบูสไตล์ไต้หวัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,899 บ.

ZGTPE-2325VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

รหัสทัวร์ JUBB231046
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,990 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 25 โปรแกรม