Hotline (24 hours)

ทัวร์กัมพูชา 34 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190400
ศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม, วัดเพรียพรหมรัตน์, ปราสาทบันทายสรี, เมืองพระนครธม, มหาปราสาทนครวัด, ทัวร์กัมพูชาวันแม่
ภัตตาคาร
ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air Guinea Cargo
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 7,999 บ.

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม

รหัสทัวร์ JUBB190372
ปราสาทนครวัด, ปราสาทบายนตร, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายศรี, ล่องเรือชมโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, ทัวร์วันแม่, วันแม่
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ตลาดซาจ๊ะ
4 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ซัวสะได 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ JUBB190399
พระราชวังหลวงวังเขมรินทร์, วัดพนม, NAGA WORLD, คุกโตนแสลง, เสียมเรียบ ,ศาลเจ้าเจ๊ก, เจ้าจอม, วัดเพรียพรหมรัตน์, ปราสาทบันทายสรี, นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทนครวัด, พนมเปญ, ทัวร์วันแม่, วันแม่
ตลาดซาจะ๊(ตลาดเก่า)
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Air Guinea Cargo
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียม 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ JUBB190749
อนุสาวรีย์อิสรภาพ, วัดพนม, คุกตวลสเลง, พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, พระเจดีย์เงิน, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊กองค์จอม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ทัวร์วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10, ทัวร์วันแม่แห่งชาติ, ทัวร์วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9, ทัวร์วันปิยมหาราช, ทัวร์วันพ่อแห่งชาติ, ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ, ทัวร์วันปีใหม่
ภัตตาคาร
ตลาดชาทะไม, ตลาดซาจ๊ะ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.