Hotline (24 hours)

ทัวร์อิหร่าน 7 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

8 วัน 6 คืน อิหร่าน ดินแดนเปอร์เซีย

รหัสทัวร์ JUBB220502
บินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว โดย สายการบิน มาฮาร์น แอร์
เตหะราน - พระราชวังสีขาว - พระราชวังสีเขียว - พระราชวังโกเลสตาน - ชิราซ (บินภายใน) - สุเหร่าสีชมพู ป้อมคาริม ข่าน – นครเปอร์เซโพลิส - เนโครโพลิส – พาร์ซากาด – ยาซ์ด – เมย์บอด – ปราสาทนารินจ์ ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ – อีสฟาฮาน - พระราชวัง เฮลโชตุน - พระราชวังอาลี คาปู – มัสยิดอิหม่าม – คาซาน
ท้องถิ่น, จีน
เดินทางช่วง
 Mahan Air
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 66,900 บ.