Hotline (24 hours)

ทัวร์อิหร่าน 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อิหร่าน 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ JUBB190662
พระราชวัง Sa’abad Complex, พระราชวังเนียวาราน, หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์, มัสยิดสีชมพู, พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส, สุสานสี่กษัตริย์, เมืองอิสฟาฮาน, สะพานคาจู, เมืองอิสฟาฮาน, จัตุรัสนัคเอฌะฮาน, จัตุรัสอิหม่าม, มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์, พระราชวังอาลีคาปู, พระราชวังเชเฮล โซตุน, Vank Cathedral, พิพิธภัณฑ์ Vank Cathedral, หมู่บ้านอับยาเน่ห์, คฤหาสน์เศรษฐี, โบรูเจอร์ดี เฮาส์, พระราชวังโกเลสตาน, พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย
ภัตตาคาร
4 ดาว
เดินทางช่วง
8วัน 6คืน / เริ่มเพียง 47,888 บ.