Hotline (24 hours)

รีวิว ขอบคุณครอบครัวเดชบวรมงคล ฮ่องกง นองปิง 25-27 MAR' 23

รีวิว ขอบคุณครอบครัวเดชบวรมงคล ฮ่องกง นองปิง 25-27 MAR’ 23

รีวิวความประทับใจเล็ก ๆ ในทริป ทัวร์ฮ่องกง นองปิง  25-27 MAR’ 23 ท่านเดินทางไปยัง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม 

เดินทางพร้อมความประทับใจกับ จูบิลี่แทรเวิล

เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่

นองปิง Ngong Ping 360 เป็นหนึ่งในที่เที่ยวอันดับต้นๆที่เมื่อไปฮ่องกงแล้วต้องไปเยือน จุดไฮไลท์ก็คือกระเช้าพื้นใส ที่สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา แต่หากใครกลัวความสูงก็เลือกนั่งแบบกระเช้าปกติได้ จากนั้นก็เดินต่อขึ้นไปไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ด้านบนของยอดเขา

รับประทานอาหาร ติ่มซํา ณ ประเทศฮ่องกง

ณ โรงแรม PRUDENTIAL HOTEL


รวมทัวร์ต่างประเทศ I แพคฮ่องกง I ทัวร์ฮ่องกงนองปิง I วัดแชกงหมิว I ปี2566-2567 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ


ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่