Hotline (24 hours)

ไหว้พระนอน ณ วัดรัตนาราม จ.พัทลุง

พระพุทธรัตนากร ( พระนอน ) เป็นพระปราไสยาทประดิษฐานอยู่บนเนินควนภายใน องค์พระพุทธรูปมีความกว้าง 5 เมตร สูง 3.70 เมตร และ ยาว 22 เมตร

วัดรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 597 หมู่ที่ 1 บ้านปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง ลาดตำ่มาทางทิศตะวันออก เป็นเนินสูงสามารถ มองเห็นทะเลสาบสงขลาได้ถึงสามด้าน คือ ด้านทิศตะวันออกมองเห็นทะเลหลวง ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะ เห็นทั้งทะเลหลวง และอ่าวบางเตง สภาพธรรมชาติสวยงามเป็นป่าละเมาะ

บ่อหมาแปะ เป็นบ่อที่ขุดเอาไว้ให้คนที่ผ่านทางไปมาสามารถแวะมาใช้น้ำที่บ่อนี้ได้ในสมัยก่อน เหตุที่มีชื่อว่า”บ่อหมาแปะ” เป็นเพราะในช่วงยุคบุกเบิกได้มีคนจีนมาอาศัยอยู่ข้างเนินวัด คนทั่วไปจึงเรียกว่า “อาแป๊ะ” ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีถังใส่น้ำจึงต้องใช้กาบหมากกาบหลาวโอนมาทำเป็นที่ตักน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ บ่อหมาแปะ

ด้านหลังของบ่อหมาแปะ จะเป็นทะเลสาบสงขลา หรือ ทะเลสาบพัทลุง ( ชื่อที่เรียกในเขตจังหวัดพัทลุง ) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช


Content : Joy

Picture : Champ Naraksak


พิกัด : https://goo.gl/maps/P2crkBs79KYECVrS9


รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I ทัวร์พัทลุง I เที่ยวพัทลุง I รีวิววัดรัตนาราม I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ไทยปีใหม่ I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่