Hotline (24 hours)

2 ฤดู แชะ!! หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi-Juku) แห่งฟุกุชิมะ

หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ ( Ouchijuku, 大内宿 ) แม้ฤดูจะเปลี่ยน แต่ความน่าเที่ยว มีให้แชะ ในมุมที่แตกต่าง จะบอกว่าที่นี่เป็น เมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ ( Aizu-Nishi Kaido trade route ) ประเทศญี่ปุ่น รูปแรกกับหิมะ ช่วง ม.ค.

เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์อันน่าประหลาดซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางภูเขาไอสุ และเต็มไปด้วยบ้านหลังคามุงจากราวกับอยู่ในความฝัน ความสวยงามแบบทุ่งหญ้าปศุสัตว์แห่งโออูจิจูคุเหมือนกับสถานที่ในโลกแห่งหนังสือนิทาน มีร้านอาหาร ขนมและที่พักแบบญี่ปุ่น

จุดเด่นของหมู่บ้านนี้ ได้แก่ ทางน้ำไหลสองฝั่งถนนที่คั่นระหว่างบ้านและถนนใสมากจนมองเห็นตะไคร่น้ำ ดังนั้นเวลาไปเที่ยวชม นักท่องเที่ยวจึงมักเห็นภาพที่ชาวบ้านกำลังนำผักหรือลังเครื่องดื่มมาแช่ไว้ในทางน้ำไหลนี้ ทำให้ผู้ที่มาพบเห็นได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่เป็นกันเองสบายๆตามแบบวิถีของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านโบราณกลางหุบเขาแห่งนี้

จุดชมวิวด้านหลังหมู่บ้านโออูจิจูคุช่วงฤดูร้อน แต่มีลม เดือน พ.ค.ในปัจจุบันได้ปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เป็นศูนย์กลางให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณจำนวนหลายพันชิ้น ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสบรรยากาศในอดีตอาหาร ขนมและที่พักแบบญี่ปุ่น

เรียบเรียง & รูป : ChampNaraksak

รวมทัวร์ญี่ปุ่นทั้งตลาด I โปรโมชั่นญี่ปุ่น I ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ I ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ I ทัวร์ฟุกุชิม่า I ทัวร์คิวชู I ทัวร์ปี 2562 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่น ได้ที่รูป!

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่