Hotline (24 hours)

หมู่บ้านวัฒนธรรม (China Folk Culture Village) ที่เซินเจิ้น

วันนี้นู๋ JUB ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจในเซินเจิ้น ที่กำลังฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวในขณะนี้  นั่นก็คือหมู่บ้านวัฒนธรรม (China Folk Culture Village) ที่เซินเจิ้น

ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงโชว์ สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน ที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม

มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ

ท่ามกลางมวลไม้และสายนํ้าที่ร่มรื่นสวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจําเผ่าให้ชม เช่น การร้องรําทําเพลง พร้อมทั้งชมโชว์

ศิลปวัฒนธรรมจีนอันตระการตา

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่