Hotline (24 hours)

วัดกัลณียาราชมหาวิหาร Kelaniya Raja Maha Vihara : วัดสำคัญของศรีลังกา

ศรีลังกาประเทศที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนักกับการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศนี้ ศรีลังกาเป็นดินแดนอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้ นู๋JUB จะมารีวิววัดกัลณียาราชมหาวิหาร เป็นวัดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

วัดกัลณียาราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Mahavihara) หรือ วัดเกลานียาราชมหาวิหาร เป็นวัดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปี

ในครั้งพุทธกาล องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมายังเกาะลังกาแห่งนี้ 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรก ทรงเสด็จมายัง มหิยังกะนะ เพื่อโปรดชาวเกาะ  

ครั้งที่ 2 ทรงเสด็จมา เพื่อทรงปราบพญานาคนามว่า มโหทร และ จูโฬทร ทรงเทศน์โปรดพญานาคทั้งสอง ครั้งที่  3 ทรงประทับรอยพระบาทบนยอดเขาแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ศรีปาทะ

วัดกัลนียาจึงมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนมาก มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ ผู้คนที่จะเข้าไปในวัดจะต้องนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นเพราะสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ด้านในของวัดจะมีพระนอนรูปใหญ่ประดิษฐานอยู่

มีเจดีย์ทรงลังกาสีขาวขนาดใหญ่ก่อนขึ้นบันไดวิหารมีศิลปะแกะสลักหินเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งดวง หรือ มูนสโตน (Moonstone) มีศิลปะเชิงบันไดสลักเป็นรูปทวารบาลทั้ง 4 ทิศ ได้แก่ ท้าวธตรฐจ้าวแห่งคนธรรพ์ ท้าววิฬุรหกจ้าวแห่งเทวดา ท้าววิรูปักษ์จ้าวแห่งนาค และท้าวกุเวรจ้าวแห่งยักษ์

ด้านข้างวิหารมีเจดีย์ขาวขนาดใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโอคว่ำ ทรงนี้นิยมกันมากในอินเดียสมัยโบราณ เรียกว่า ศิลปะสาญจิ

 ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติในเกาะลังกา

นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาพนังสวยงามที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติในเกาะลังกาเป็นเรื่องราวการเดินทางของพระเขี้ยวแก้วจากประเทศอินเดียสู่ประเทศศรีลังกา ที่ศิลปินชื่อดังของศรีลังกาได้อุทิศเวลากว่า 20 ปีในการสรรค์สร้างภาพจิตรกรรมที่งดงาม

สิ่งที่ควรรู้ก่อน : วัดกัลณียาราชมหาวิหาร Kelaniya Raja Maha Vihara : วัดสำคัญของศรีลังการวมทัวร์ศรีลังกาทั้งตลาด I ทัวร์ศรีลังกา I เที่ยวศรีลังกา I รีวิวศรีลังกา I ศรีลังกา I วัดกัลณียาราชมหาวิหาร I ทัวร์ศรีลังกาปีใหม่ I ทัวร์ปี2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวศรีลังกา

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่