Hotline (24 hours)

พิกัดน่าน : วัดบ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ศูนย์กลางแห่งศรัทธาของหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จุดเด่นของวัดนี้คือมีพระอุโบสถสีขาวทั้งหลัง เป็นศิลปะแบบล้านนา 

ตามความเชื่อของชาวบ้านในทุกๆวันพระจะมีดวงแก้วส่องแสงลอยออกมาจากบ่อน้ำ สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงช่วยกันสร้างพระเจดีย์ครอบบ่อน้ำเอาไว้ แล้วเปลี่ยนชื่อจากวัดศรีมารามเป็น “วัดบ่อแก้ว

รวมทั้งเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านด้วย เพื่อระลึกถึงปรากฏการณ์มหัศจรรย์อันเป็นมหามงคล

ภายในอุโบสถเต็มไปด้วยการตกแต่งของสีทองและเงิน

บริเวณลวดลายของกำแพงล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวน่านในสมัยโบราณ

ผนังด้านบนเป็นลวดลายแกะสลักดอกบัวและเรื่องของพุทธประวัติ 

ใกล้กับพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุบ่อแก้ว ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาหมื่นมานาน

พิกัด : https://goo.gl/maps/CJuRycuQ1KMEP4ek9

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไป พิกัดน่าน : วัดบ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

  • เปิดทุกวันเวลา 07.00-18.00 น. 

  • ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านรวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I ทัวร์น่าน I เที่ยวน่าน I รีวิววัดบ่อแก้ว I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ไทยปีใหม่ I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่