Hotline (24 hours)

นครนายก รีวิว : สวนพุทธชยันตี 2600 ปี

หากท่านใดที่อยากสัมผัสกับความยิ่งใหญ่เเละอลังการของพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกขนานใหญ่ที่เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ควรพลาดที่ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก เเละยังมีพระพุทธรูปขนานเล็ก 1,250 รูปเป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลคือวันจาตุรงคสันนิบาต จะยิ่งใหญ่เเค่ไหน…ไปชมกัน

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายก ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขามีสายน้ำไหลผ่าน เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้เราจะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์

ที่นี่สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหาอภิสมัย พุทธชยันตีครบ 2,600 ปี เป็นเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ แก่ภิกษุ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณ เวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ ในวันเพ็ญเดือน 3 ได้ย้อนมาปรากฏอยู่ตรงหน้าอีกวาระหนึ่ง

 นอกจากกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์สาวก พระเจดีย์ประจำปีเกิด พระประจำวัน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในอุทยานยังมีพื้นที่จัดแสดงประติมากรรมปั้นทรายซึ่งมีความสวยงามและน่าชื่นชมในฝีมือมาก

สถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเล่มใหญ่ สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งไม่มีประเทศใดเคยสร้างมาก่อน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเที่ยว : พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี

  • เวลาเปิด – ปิด เปิดทุกวัน 8.00-18.00 น.รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I ทัวร์นครนายก I เที่ยวนครนายก I ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ไทยปีใหม่ I เเพกเก็จนครนายก I รีวิวนครนายก I พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ I สวนพุทธชยันตี 2600 ปี I ทัวร์ปี 2564-2565 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่