Hotline (24 hours)

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น, ปั่นเรียลไบค์
  • ช้อปปิ้ง3 ตลาดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี่ย, ซีเหมินติง, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, ขอพรให้สมหวังด้านความรักที่วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ปลาประธานาธิปดี, เสี่ยวหลงเปา, ชาบู สไตล์ไต้หวัน
  • 3 ดาว
รหัสทัวร์

JUBB240682

4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

16,899 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 19,899 25,799 แสดง - 24
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 18,899 24,799 แสดง - 24
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 18,899 24,799 แสดง - 24
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 18,899 24,799 แสดง - 24
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 20,899 26,799 แสดง - 24
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 20,899 26,799 แสดง - 24
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 21,899 27,799 แสดง - 24
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 16,899 22,799 แสดง - 24
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 17,899 23,799 แสดง - 24
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 21,899 27,799 แสดง - 24
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 21,899 27,799 แสดง - 24
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 21,899 27,799 แสดง - 24

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,899
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน