Hotline (24 hours)

ทัวร์น่าน น่านไง เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ 3 วัน 2 คืน (โปรแกรมนี้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย)

ทัวร์น่าน น่านไง เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ 3 วัน 2 คืน (โปรแกรมนี้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย)

  • ทัวร์น่าน น่านไง เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ (โปรแกรมนี้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย)
  • วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย ชมววิเมืองน่าน กิจกรรม ฮุมยา แช่เท้าสมนุไพร วัดศรีมงคล (ก๋ง) หมู่บ้านGo High’O พิพิธภัณฑ์ดอยซิลเซอร์ ปัว เชียงกลาง
  • 4 ดาว
รหัสทัวร์

JUBB210120

3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

7,500 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 ม.ค. 65 - 29 ม.ค. 65 7,500 9,500 แสดง - 16

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์น่าน น่านไง เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ 3 วัน 2 คืน (โปรแกรมนี้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย)
ทัวร์น่าน น่านไง เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ 3 วัน 2 คืน (โปรแกรมนี้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย)
ราคาเริ่มต้น 7,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน