Hotline (24 hours)

ทัวร์แอ่วดอย เชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม

ทัวร์แอ่วดอย เชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม

  • ห้วยตึงเฒ่า ดอยม่อนแจ่ม Skywalk ม่อนแจ่ม ไร่ดอกลมหนาว ฮิโนกิแลนด์ ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล สวนสนแม่แตง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดต้นเกว๋น พระธาตุดอยคำ วัดอุโมงค์
  • 3 ดาว
รหัสทัวร์

JUBB210020

3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

9,888 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
30 ก.ค. 64 - 1 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
31 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
1 ส.ค. 64 - 3 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
2 ส.ค. 64 - 4 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
3 ส.ค. 64 - 5 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
4 ส.ค. 64 - 6 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
6 ส.ค. 64 - 8 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
7 ส.ค. 64 - 9 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
9 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
10 ส.ค. 64 - 12 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
11 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
13 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
14 ส.ค. 64 - 16 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
15 ส.ค. 64 - 17 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
17 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
18 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
20 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
21 ส.ค. 64 - 23 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
22 ส.ค. 64 - 24 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
24 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
25 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
27 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
28 ส.ค. 64 - 30 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
29 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
30 ส.ค. 64 - 1 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
1 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
2 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
4 ก.ย. 64 - 6 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
5 ก.ย. 64 - 7 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
6 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
8 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
9 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
11 ก.ย. 64 - 13 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
12 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
13 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
15 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
16 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
17 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
18 ก.ย. 64 - 20 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
20 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
21 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
23 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
24 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
26 ก.ย. 64 - 28 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
27 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16
28 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 9,888 11,688 แสดง - 16

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์แอ่วดอย เชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม
ทัวร์แอ่วดอย เชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม
ราคาเริ่มต้น 9,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน