Hotline (24 hours)

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน แอ่วเหนือท้าลมหนาว 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน แอ่วเหนือท้าลมหนาว 4 วัน 3 คืน

  • วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตชุ่อแฮ วัดภมูินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดมิ่งเมือง ศาลหลักเมือง วัดศรีมงคล วัดภูเก็ต
  • 3 ดาว
รหัสทัวร์

JUBB201427

4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
18 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )
เริ่มเพียง

8,999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
20 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
24 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
25 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
27 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 8,999 10,999 แสดง - 8

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน แอ่วเหนือท้าลมหนาว 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน แอ่วเหนือท้าลมหนาว 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน