Hotline (24 hours)

เยอรมัน 137 พีเรียด จาก 48 โปรแกรม

Loading...

FMSOSFRA003

รหัสทัวร์ JUBB231755
อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ โรงงานเพชร ล่องเรือกระจก หมู่บ้านกังหัน บรัสเซลส์ หนูน้อยมาเนเก้นพิส อะโตเมี่ยม บรูจจ์ มรดกโลก เกนต์ ปารีส
เดินเล่นเมืองมรดกโลกบรูจจ์ จัตุรัสดัมสแควร์ ล่องเรือหลังคากระจก เลือกซื้อเพชรจากโรงงานเพชร ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และห้าง LA SAMARITAINE แกลเลอรี่ลาฟาแยต ล่องเรือแม่น้ำแซน
ขาหมูเยอรมัน หอยแมลงภู่เบลเยี่ยม หอยเอสคาร์โก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Austrian Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 61,900 บ.

ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ กับ เมืองแปลก บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ JUBB240164
นั่งเรือหมู่บ้านกีธูร์น, เทศกาลดอกไม้ KEUKENHO, ล่องเรือหลังคากระจก, หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์, จัตุรัสดัมสแควร์, อัมสเตอดัม, บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 63,900 บ.

ทัวร์ยุโรป DANCING ALL SEASON ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ JUBB240166
นั่งรถชมถนนสายวงแหวน, ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์, ชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล, The Titlis Cliff Walk
ช๊อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์, ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย, จตุรัสแมกซ์โจเซฟพลาทซ์, ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 63,999 บ.

ทัวร์ยุโรปราสาทเจ้าหญิงนิทราและราชินีแห่งขุนเขา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ JUBB240161
เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, ชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก, ชมสะพานไม้ชาเปล, ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์
อิงกอลสตัดท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ, ศาลาว่าการเมืองเก่า Alte Rathaus, ปราสาทนอยชวานสไตน์, นาฬิกาดาราศาสตร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 65,900 บ.

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ JUBB231506
ปราสาทนอยชวานสไตน์, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์, มหาวิหารเฟราเอน, เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก, ปราสาทครุมลอฟ, พระราชวังเก่า, ถนนทองคำ, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทบราติสลาวา, มหาวิหารเซนต์มาร์ติน, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, พระราชวังฮอฟบวร์ก, ถนน Karntner Strasse, พระราชวังเชินบรุนน์, มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 67,888 บ.

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ JUBB231521
ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์, ความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา, ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ, ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
เมืองมิวนิก, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ, เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก, สะพานชาร์ลส, ย่านเมืองเก่า, Vienna City Hall
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 67,888 บ.

ทัวร์ยุโรป Nice Trip East Europe

รหัสทัวร์ JUBB240512
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ปราสาทบราติสลาวา, ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์
ปราสาทครุมลอฟ, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, สะพานชาร์ลส์, มหาวิหารเซนต์มาร์ติน, พระราชวังฮอฟบวร์ก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 67,888 บ.

ทัวร์ยุโรป GERMAN ROMANTIC ROAD ถนนสายนี้โรแมนติกมาก เยอรมนี

รหัสทัวร์ JUBB240177
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์, ชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เนิร์ดลิงเงิน, เอาคส์บวร์ค
Parndorf Outlet, Parndorf Outlet, ลันทซ์แบร์คอัมเล็ช, ซาลส์บวร์ก
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,000 บ.

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ JUBB231504
ปราสาทนอยชวานสไตน์, โอลิมปิกทาวเวอร์, จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์, โบสถ์เซนต์ปีเตอร์, มหาวิหารเฟราเอน, เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก, ปราสาทครุมลอฟ, พระราชวังเก่า, ถนนทองคำ, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทบราติสลาวา, มหาวิหารเซนต์มาร์ติน, ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, พระราชวังฮอฟบวร์ก, โรงโอเปร่าแห่ง เวียนนา, ถนน Karntner Strasse, พระราชวังเชินบรุนน์, มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,888 บ.

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวัก ฮังการี 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ JUBB231512
ปราสาทนอยชวานสไตน์, โอลิมปิกทาวเวอร์, - โบสถ์เซนต์ปีเตอร, เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก, หอนาฬิกาดาราศาสตร, โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา, โบสถ์เซนต์ปีเตอร, โอลิมปิกทาวเวอร
สะพานชาร์ลส, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, พระราชวังเก่า, บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square), พระราชวังเชินบรุนน, ถนนทองคำ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 48 โปรแกรม