Hotline (24 hours)

สัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ

กับการล่องเรือสำราญระดับโลก

เที่ยว 3 ประเทศ (อิตาลี-ฝรั่งเศส-สเปน) พักห้องมีหน้าต่าง หรือ พักห้องมีระเบียง

8-17 ตุลาคม 2562 (กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!!)

โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

ราคาเพียง…. 76,900 บาท

ตัวอย่างโปรแกรม


วันแรก         กรุงเทพฯ-โดฮา 

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยัง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR833 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง        โดฮา-โรม(อิตาลี)-นครรัฐวาติกัน-ท่าเรือชิคเคีย

นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์สเที่ยวบินที่ QR115 เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี-ฟูมิชิโน ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ นครรัฐวาติกัน นำท่านสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย นำท่านเชคอิน ขึ้นเรือสำราญ MSC SEAVIEW ซึ่งเป็นเรือสำราญที่เปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 160,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่สาม         เมืองคานส์(ฝรั่งเศส) – นีซ – ท่าเรือเมืองคานส์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นเรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่าโพรวองซ์แอลป์โกตดาซูร์ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคานส์ (Cannes) อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่โด่งดังจากงานมหกรรมภาพยนตร์โลก ที่เหล่าดาราดังจากทุกมุมโลกจะมาเดินบนพรมแดงเข้าสู่งานประกาศรางวัลที่เมืองนี้ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ค่ำ                 เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองคานส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์ก้า ประเทศสเปน  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่สี่              ปัลมา เดอ มายอร์ก้า(สเปน) 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย

กลางวัน           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นเรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) นําทํานเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์ก้า (Palma de Mallorca) เมืองสำคัญและเมืองท่าที่ตั้งอยู่บนเกาะมายอร์ก้า (Majorca) เป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลีเอริก (Balearic Islands)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่ห้า             บาร์เซโลน่า(สเปน)     

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นเรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือบาร์เซโลน่า นำท่านเดินทางสู่สนามฟุตบอลคัมป์นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทีมสโมสรบาร์ซา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านนอกและเลือกซื้อสินค้าของสโมสร

กลางวัน            อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย 

ค่ำ                เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรืออาจัคซิโอประเทศฝรั่งเศส  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่หก            อาจัคซิโอ(ฝรั่งเศส)  

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย

กลางวัน           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นเรือเทียบท่า ณ ท่าเรืออาจัคซิโอ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านชม เมืองอาจัคซิโอ (Ajaccio) เมืองหลวงแห่งเกาะคอร์ซิกา อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศส เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากซิซิลี ซาร์ดิเนีย และไซปรัส แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ค่ำ               เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออาจัคซิโอ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเจนัว รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันที่เจ็ด         เจนัว(อิตาลี)-อิสระท่องเที่ยวในเจนัว

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเจนัว (อิตาลี) เมืองท่าทางการค้าทางทะเลที่สำคัญทางตอนเหนือของอิตาลี ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญยิ่งเปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ค่ำ                 เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สเปเซีย ประเทศอิตาลี รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่แปด            ลา สเปเซีย(อิตาลี)    

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นเรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) ประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี

 กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ค่ำ               เรือออกเดินทางจากท่าเรือ ลา สเปเซีย (La Spezia) เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคียรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่เก้า           โรม(อิตาลี)      

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ จากนั้นเรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ ชมและถ่ายรูปภายนอกสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม และชมประตูชัยคอนสแตนติน

กลางวัน            อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม มีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น 

                                                     

จากนั้น ออกเดินทางจากสนามบินลีโอนาโด-ฟูมิชิโน สู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR114

วันที่สิบ           โดฮา-กรุงเทพฯ                                                                    

เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR832 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


                                                        

 

 

                                                             
                                      

 

 

     

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ