Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า สจ.รุ่ง ทัวร์เบตง ทัวร์เที่ยวไทย 24-26 JULY’22

รีวิวขอบคุณลูกค้า สจ.รุ่ง ทัวร์เบตง ทัวร์เที่ยวไทย 24-26 JULY’22

เดินทางมาถึงทัชมาฮาลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) มีสระน้ำด้านหน้า มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย

ไปต่อที่สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่ทอดข้ามผ่านแม่น้ำปัตตานี เป็นสะพานไม้ท่ามกลางธรรมชาติ เหมือนสัญลักษร์แห่งความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อชนะธรรมชาติ

แวะรับประทานอาหารค่ำอร่อย ๆ หลากหลายเมนู สามารถรับประทานได้ทุกเพศและทุกวัย

วันต่อมาเดินทางไป อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย

จากนั้นเดินทางแวะถ่ายรูปที่สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกอีกชื่อว่า “สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง” เป็นสวนดอกไม้แห่งเดียวในภาคใต้

แวะถ่ายภาพ ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก

แวะจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของตะวัน

สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจเบตง I ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง I Skywalk I ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก I สวนหมื่นบุปผา I ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่