Hotline (24 hours)

รีวิว ขอบคุณคุณนิพนธ์ และ คุณกุลนาถแกรนด์ ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์น 24 Dec' 22 -2 Jan' 23

รีวิว ขอบคุณคุณนิพนธ์ และ คุณกุลนาถแกรนด์ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์น 24 Dec’ 22 -2 Jan’23

เดินทางพร้อมความประทับใจกับจูบิลี่แทรเวิล

วันนี้นู๋จุ๊บ จะพาไปเที่ยวไปสัมผัสความหนาวและหิมะบน ยอดเขาชิลธอร์น ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,970 เมตร ยอดเขาที่นี่นะคะ สามารถมองเห็น ยอดเขายุงเฟรา ได้อย่างชัดเจนค่ะ และสามารถมองเห็นวิวของหุบเขาสวยๆ 

ระหว่างขึ้นยอดเขานั้นจะผ่านหมู่บ้านมูร์เริน เป็นหมู่บ้านที่น่ารักและมีวิวธรรมชาติที่สวยงาม  ยอดเขาชิลธอร์นเด่นตระหง่าน มองจากใจกลางหมู่บ้านมูร์เริน ได้ชัดเจนเลยค่ะ


รวมทัวร์ต่างประเทศ I แพคเกจทัวรร์สวิตเซอร์แลนด์ยอดเขาชิลธอร์น I หมู่บ้านมูร์เรินI ทัวร์ปี 2566-2567 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกม


ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่