Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณเลี้ยงและคุณเอ้ ทัวร์เบตงดี๊ดี 3 วัน 2 คืน 28-30 JAN'22

ถ่ายรูปกับทัชมาฮาลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม”

สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เที่ยวชมวิวสะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลา

ชมสวนหมื่นบุปผาหรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้

เดินรอดอุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง

แวะบ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

แวะถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก

ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย

 แวะถ่ายรูปจุดเช็คอินที่มาเบตงแล้วพลาดไม่ได้กับป้าย OK Betong

ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของตะวัน ณ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

สักการะขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี


รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจเบตง I ทัวร์เบตง I อุโมงปิยะมิตรI ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง I ใต้สุดแดนสยาม I วัดช้างให้ I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่