Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณคุณอดุลย์ ทัวร์โตเกียว ฟุกุชิมะ 5 - 10 FEB' 23

รีวิวขอบคุณคุณอดุลย์ ทัวร์โตเกียว ฟุกุชิมะ 5 – 10 FEB’ 23

รีวิวความประทับใจของลูกค้าที่ไปโตเกียว ฟุกุชิมะ ที่มีต่อจูบิลี่ แทรเวิล

นำท่านสักการะพระใหญ่ไดบุตสึ ที่วัดโคโตคุอิน ซึ่งนับว่าได้เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆของเมืองคามาคุระกันเลยค่ะ  โดยถือเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น จะเป็นรองก็แค่เพียงพระใหญ่ที่วัดโทไดจิ เมืองนาราเท่านั้นเองค่ะ

นำท่านชมวิวและเก็บบรรยากาศริมทะเลสาบอินะวะชิโระ ซึ่งที่นี่เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองอินะวะชิโระ ใจกลางของจังหวัดฟุกุชิมะ และเป็นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบันไดอาซาฮี (Bandai Asahi National Park) ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้น้ำมีลักษณะของธาตุที่เป็นกรดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ ส่งผลให้น้ำใสจนได้รับขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์”

ต่อมาจะนำท่านไปยังหมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว และหมู่บ้านแห่งนี้มีอาคาร บ้านเรือนในหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์โดยการมุงหลังคาด้วยหญ้าคาหนาๆและมีการบูรณะดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกและของฝากมากมายอีกด้วยค่ะ


รวมทัวร์ต่างประเทศทั้งตลาด I แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น I โตเกียว I ฟุกุชิมะ I พระใหญ่ไดบุตสึ I วัดโคโตคุอิน I คามาคุระ I วัดโทไดจิ I หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ I ทัวร์ปี 2566-2567 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกม


ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่