Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณโส่ย และคณะ ทัวร์เบตงดี๊ดี 3 วัน 2 คืน 14-16 JAN'22

สักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 

ชมวิวสะพานข้ามมทะเลสาบ ฮาลาบาลา

ถ่ายรูปจุดเช็คอินที่มาเบตงแล้วพลาดไม่ได้กับป้าย OK Betong

แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของตะวัน @ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

ทานอาหารรสเลิศ ของขึ้นชื่อเบตง

รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจเบตง I ทัวร์เบตง I อุโมงปิยะมิตรI ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง I ใต้สุดแดนสยาม I วัดช้างให้ I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่