Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณ คุณจินดา ทัวร์ลาวเหนือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน 03-06 พ.ย. 65

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณจินดา ทัวร์ลาวเหนือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน 03-06 พ.ย. 65

รีวิวของลูกค้าที่มีต่อ ทัวร์ลาวเหนือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ในครั้งนี้

นำท่านสักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของประเทศลาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และนำท่านสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ น้ำตกดาดกวางสี

น้ำตกดาดกวางสี เป็นน้ำตกที่สวยและสูงที่สุดในหลวงพระบาง ประเทศลาว มีน้ำใสสีเขียวมรกต เพราะเป็นน้ำตกหินปูน รอบๆ เป็นป่าเขียวครึ้มร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมธรรมชาติได้อย่างสะดวกสบาย

ในรุ่งเช้าวันต่อมา นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน และเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ 

รวมทัวร์ลาวทั้งตลาด I แพคเกจลาว I ทัวร์ลาว I หลวงพระบาง I เวียงจันทน์ I ทัวร์ปี 2566-2567 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมต่างประเทศ

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่