Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณสมหมายและครอบครัว ทัวร์ปีใหม่ เมืองน่าน 30 DEC'21 - 1 JAN'22

นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล @วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน

ลิ้มลองกาแฟอาราบิก้ารสเลิศ ท่ามกลางทุ่งนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม @ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

ชมวิว @จุดชมวิว 1715

ชมบ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก @บ่อเกลือสินเธาว์

แวะถ่ายรูปเช็คอิน จุดชมวิว @โค้งหมายเลข3

พักผ่อน ณ โรงแรมน่านนครา

รับประทานอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม  @Cocoa Valley Cafe’

รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจน่าน I ทัวร์น่าน I พระธาตุแช่แห้ง I กาแฟบ้านไทลื้อ I โค้งหมายเลข3 I บ่อเกลือสินเธาว์ I จุดชมวิว1715 I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่