Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณเจ้าทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu 8-12 Nov'22

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณเจ้าทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu 8-12 Nov’22

รีวิวความประทับใจหลังจากได้เดินทางท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu 8-12 Nov’22

นำท่านสู่ เบบปุ ชมบ่อนรกทะเลเดือด อุมิจิโกกุ (Jigoku Meguri) บ่อที่มีขนาดใหญ่และสวยที่สุด และถ่ายภาพคู่กับควันสีขาวที่สวยงาม

เดินทางสู่ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานคนเดินข้าม ที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในญี่ปุ่น เป็นจุดถ่ายรูปวิวและชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ห้ามพลาด 

พาท่านชม ศาลเจ้านียามะ (NIIYAMA SHRINE) ศาลเจ้านี้เชื่อว่าเป็นศาลเจ้าเทพ พระเจ้าแห่งภูเขาและแห่งการเกษตร 

นำท่านไปยัง หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) เมืองยูฟุอิน จังหวัดโออิตะ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งออนเซ็น อันดับหนึ่ง ของญี่ปุ่น

นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคามาโดะ (Kamado Shrine)  หรือชื่อเต็มๆ คือ “ศาลเจ้าโฮมังงูคามาโดะ” ต้ังอยู่ที่เชิงเขาโฮมัง เมืองดาไซฟุศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการขอให้สมหวังในความรัก 

นำท่านชมวิว ทะเลสาบคิริน อยู่ในยูฟูอินออนเซนภายในจังหวัดโออิตะ ทำเลที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

เช็คอินเก๋ๆ กับเสาโทริอิ(Kaichu torii) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และเป็นทัศนียภาพอันเร้นลับที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของทัศนียภาพ

พาชมศาลเจ้าดาไซฟุ และแวะถ่ายรูป ณ Starbuck Coffee อันสวยงาม

รวมทัวร์ต่างประเทศทั้งตลาด I แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น I ทัวร์ญี่ปุ่น I ฟุกุโอกะ I เบปปุ I อุมิจิโกกุ I สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะเสาโทริอิ I ทัวร์ปี 2566-2567 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวต่างประเทศ

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่