Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณหน่อย แพคเกจทัวร์น่าน 10-12 Nov 2021

เริ่มต้นการเดินทาง แวะถ่ายรูปเช็คอินที่ท่าอากาศยานน่านนคร

เยี่ยมชมวัดภูมินทร์และวัดมิ่งเมือง

ถ่ายรูปและโพสท่าปังๆที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

เข้าชมวัดสีพันต้นที่มีวิหารตั้งเด่นเป็นสง่าสีทองระยิบระยับ

แวะถ่ายรูปจุดชมวิวถนนหมายเลข 3 

บ่อเกลือสินเธาว์ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารและไหว้พระที่พระธาตุเขาน้อย