Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณ Teddy & คุณศักดิภัทร ทัวร์เบตงดี๊ดี 14-16 APR'22

เริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช็คอินสุดเขตแดนไทย-มาเลเซียและมัสยิดกลางสงขลา 

ชมวิวสะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลา

ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองและแวะชมวิวสะพานแตปูซู


รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจเบตง I ทัวร์เบตง I อุโมงปิยะมิตรI ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง I ใต้สุดแดนสยาม I วัดช้างให้ I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่