Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณวิภาดา และคณะ ทัวร์น่านไง..เที่ยวแบบสโลวไลฟ์ 3 วัน 2 คืน 14-16 JAN'22

ส่งกรุ๊ปคุณลูกค้า คุณวิภาดา และคณะ ทัวร์น่าน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ DD @สนามบินดอนเมือง

นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง 

ชมวิวเมืองน่านในมุม 360 องศา @พระธาตุเขาน้อย

ร่วมกิจกรรม เพื่อสุขภาพ “ฮุมยา– สปาเท้า”

ตักบาตรยามเช้า เติมบุญให้ชีวิต ณ สะพานบุญ

ลิ้มลองกาแฟอาราบิก้ารสเลิศ @กาแฟบ้านไทลื้อ

ชมบ่อเกลือโบราณ @บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา หนึ่งเดียวในโลก

แวะถ่ายรูป จุดชมวิว โค้งหมายเลข 3 ทางผ่านไปเข้าตัวเมืองน่าน

ชมภาพจิตกรรมฝาผนังกระซิบรักบันลือโลก

ถ่ายรูปกับอุโมงค์ต้นลีลาวดีที่เรียงแถวสวยงาม

ชม “วัดศรีพันต้น”ซึ่งมีวิหารตั้งเด่นเป็นสง่าสีทองระยิบระยับ

ทำกิจกรรมเขียนตั๋วเมือง เรียนเขียนอักษรล้านนา กับครูภูมิปัญญาล้านนา

รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจน่าน I ทัวร์น่าน I วัดภูมินทร์ I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่