Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณมนุวดี ทัวร์เที่ยวไทย ทัวร์เบตง 21-23 JAN'22

มัสยิดกลางสงขลา หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” ได้รับฉายาว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทย

แช่น้ำแร่ธรรมชาติที่บ่อน้ำร้อนเบตง

มุ่งหน้าเข้าสู่ Sky walk จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

ชมวิวสะพานข้ามทะเลสาบฮาลาบาลา

หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองของเบตงและอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

วัดช้างให้และสวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่าสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง


รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจเบตง I ทัวร์เบตง I อุโมงปิยะมิตรI ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง I ใต้สุดแดนสยาม I วัดช้างให้ I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่