Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า คุณนิลงกต ทัวร์เบตง 25-27 MAR'22

ถ่ายรูปกับทัชมาฮาลเมืองไทย หรือชื่อเต็มคือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม

เช็คอินที่สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเบตง 

ภาพวาดแนวสตรีทอาร์ต เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง

ถ่ายรูปกับวัดพุทธาธิวาส และ ปิยะมิตรต้นไม้พันปี

ป้ายใต้สุดสยาม เป็นป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และแสงแรกของตะวัน


รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจเบตง I ทัวร์เบตง I อุโมงปิยะมิตรI ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง I ใต้สุดแดนสยาม I วัดช้างให้ I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่