Hotline (24 hours)

รีวิวขอบคุณลูกค้า ทัวร์เบตง ทัวร์เที่ยวไทย 29-31 AUG 22

ขอบคุณลูกค้า ทัวร์เบตง ทัวร์เที่ยวไทย 29-31 AUG 22

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกก่อนออกเดินทาง

เดินทางมาถึงหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่แรกที่เราจะไปคือ ทัชมาฮาลเมืองไทย ให้ทุกท่านได้แชะรูปภาพสวยๆ ก่อนไปยังสถานที่ต่อไป

และไปกันต่อที่ วัดช้างให้ เพื่อไปสักการะหลวงปู่ทวดที่เรื่องลือว่าเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานี

หลังจากสักการะวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้ว ไปต่อกันที่ สะพานบางลาง เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเขื่อนบางลาง

แวะรับประทานอาหารกลางวันแสนอร่อย

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เบตง จังหวัดยะลา เพื่อชม สะพานแตปูซู ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ทอดข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่สื่อถึงความสามัคคีของคนในชุมชน 

และพลาดไม่ได้ที่จะพาทุกท่าน แชะรูป เท่ๆ เก๋ๆ กับ ป้าย OK Betong

นำท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง ที่มีความสวยงาม หลากหลาย และด้วยอากาศบริสุทธิ์

และมาถึงไฮไลท์ของ เบตง คือ บ่อน้ำพุร้อน ที่เกิดผุดขึ้นมาจากภายใต้พื้นผิวของโลก เพื่อต้มไข่ในน้ำพุร้อน เดือดให้สุกได้ภายใน เวลาไม่เกิน 7 นาที 

ต่อไปนำท่านถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม 

หลังจากนั้นนำท่านไปยัง หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง และ ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ที่เก่าแก่ตั้งเคียงคู่เบตงมานาน

เช้าวันต่อมา นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เพื่อชมแสงแรกของวัน และนำชมจุดชมวิว SKY WALK

เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ เพื่อสักการะขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

หลังจากที่ แชะรูป และสักการะสถานที่คู่บ้านคู่เมืองแล้ว ก็ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

หลังจากอิ่มท้อง ก็ถึงเวลาอันสมควร ที่จะพาทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจเบตง I ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง I Skywalk I ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก I สวนหมื่นบุปผา I ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2565-2566 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่