Hotline (24 hours)

ขอบคุณคุณลูกค้า บริษัท BRENNTAG 28-30 Oct '22

ขอบคุณคุณลูกค้า บริษัท BRENNTAG 28-30 Oct ’22

เดินทางสู่ ภูเก็ต โดยสายการบิน Thai Smaile ไฟท์บิน WE 201

นำท่านรับประทานอาหาร ณ เสม็ดนางชีบูติก รีสอร์ท อาหารหลักร้อย วิวหลักล้าน

นำท่านไปยัง วัดฉลองภูเก็ต หรือ วัดไชยธาราราม เพื่อสักการะและขอพรหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง 

ทำกิจกรรมเพลิดเพลิน ภายในงาน ณ  อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

นำท่านเดินทางไป ล่องเรือยอร์ช ณ เกาะเฮ ชมบรรยากาศที่แสนสวยงาม

พาท่านรับประทานอาหาร ณ ร้าน THREE MON KEYS มีเมนูอาหารมากมาย ให้ท่านได้เลือกรับประทาน

รวมทัวร์ไทยทั้งตลาด I แพคเกจภูเก็ต I ร่องเรือเกาะเฮ I ทัวร์เที่ยวไทย I ทัวร์ปี 2566-2567 I จองกับจูบิลี่ แทรเวิล เว็บเดียวครบทุกโปรแกรม I กดชมโปรแกรมเที่ยวไทย

ติดตาม จูบิลี่ แทรเวิล ได้ที่